KEİPA'nın Parlamenter Asambleler ve Parlamenter Politika Diyalogu Terörle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na Katılımı, 30-31 Ocak 2023, Doha (Katar)

KEİPA'nın Parlamenter Asambleler ve Parlamenter Politika Diyalogu Terörle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na Katılımı, 30-31 Ocak 2023, Doha (Katar)

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev, 30-31 Ocak 2023 tarihlerinde, Doha'da (Katar) düzenlenen Parlamenter Asambleler ve Parlamenter Politika Diyalogu Terörle Mücadele Koordinasyonu Üçüncü Toplantısına katılmıştır.

Etkinlik, Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Ofisi (UNOCT), AGİT Parlamenterler Asamblesi ve Katar Devleti Şura Konseyi tarafından ortaklaşa düzenlendi.

Toplantıya, Arap Parlamentosu, Arap Parlamentolar Arası Birliği, Afrika Parlamenterler Birliği, Andean Parlamentosu, Asya Parlamenterler Meclisi, Bağımsız Devletler Topluluğu Üye Ülkeleri Parlamentolar Arası asamblesi (BDT PAA) , Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu, AGİT Parlamenterler Asamblesi, Akdeniz Parlamenterler Asambesi (APA); Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA), KEİPA, İslam İş Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) temsilcileri katulmıştır.

Açılış töreninde, Katar Devleti Şura Konseyi Başkanı Hassan bin Abdulla Al-Ghanim, Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Ofisi (UNOCT) Başkan Yardımcısı Mauro Miedico ve Parlamenter Asambleler, Koordinasyon Mekanizması Başkanlığı, AGİT PA Başkan Yardımcısı (Avusturya Sn. Reinhold Lopatka birer konuşma yapmışlardır.

Çalışma oturumlarında şu hususlar müzakere edilmişyir: “Bölgesel eğilimler ve uygulanan faaliyetler”, “Öncelikler ve gelecekteki çabalar”, “Terörle mücadelede toplumsal cinsiyet akımları ve şiddet içeren aşırıcılığın önlenmesi”. Parlamenter asamblelerin temsilcileri, bölgesel eğilimleri ve terörle mücadeleye ve aşırıcılığı önlemeye yönelik bir önlem programını müzakere etmiş ve ayrıca bu alanlarda ortak girişimler için öncelikleri belirlemişlerdir.

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev, 30 Ocak'ta yaptığı konuşmada, terörizm konusunun Karadeniz bölgesi ülkeleri açısından güncelliğine vurgu yapmış ve 13 Üye Devlette 7 ihtilafın varlığının ekonomik işbirliğinin gelişimini olumsuz etkilediğini kaydetmiştir.

31 Ocak 2023 tarihinde, Terörle Mücadele Kapsamında Sınır Güvenliği ve Sınır Ötesi İşbirliği Konulu Parlamenter Politika Diyalogu gerçekleştirilmiştir. “Sınır güvenliğine yönelik terör örgütleri/gruplarından kaynaklanan tehditler ve sınır güvenliğinin etkinliğini azaltan yasal düzenleme güçlükleri”, “Sınır güvenliği ve sınır ötesi işbirliğine ilişkin uluslararası çerçeve ve ilgili bölgesel uygulamalar”, “ Sınır güvenliği stratejileri”. Katılımcılar, yasa koyucuların terör tehdidiyle mücadeledeki önemli rolüne ve terör tehditlerini değerlendirmek için çabaları birleştirme ve ortak yaklaşımlar geliştirme ihtiyacına dikkat çekmişlerdir.

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev, 31 Ocak'ta yaptığı konuşmasında, kabul edilen kararların hükümlerce etkili bir şekilde uygulanmasının sağlanması gereğine dikkat çekmiştir. Terör ve insan haklarının anlaşılmasında net bir çizginin çizilmesinin önemine vurgu yapan Sn. Hajiyev, insan haklarının korunması referansıyla terör örgütlerine siyasi sığınma verilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulamıştır.

KEİPA Genel Sekreteri, etkinlik sırasında, UNOCT Direktör Yardımcısı Sn. Mauro Miedico ile görüşmüş ve 2023'ün ikinci yarısında ortak bir etkinlik düzenlenmesi hususunu müzakere etmiştir. KEİPA Genel Sekreteri, ayrıca, Mart ayında Fas'ta düzenlenecek olan APA Genel Kurulu'na kendisini davet eden APA Başkanı.Sn. Pedro Roque ile bilgi ve görüş teatisinde bulunmuştur. KEİPA Genel Sekreteri, BDT PAA Genel Sekreteri Sn. Dmitry Kobitsky ile de görüşmüş ve iki asamble arasındaki işbirliğini müzakere etmiştir. Sn. Kobitsky, Sn. Hajiyev'i Nisan 2023'teki BDT PAA Genel Kurulu'na davet etmiştir.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Mustafa ŞENTOP
Ekselansları Sn. Mustafa ŞENTOP
(Türkiye Cumhuriyeti)
Başkanın Mesajı
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Alexey KONDRATENKO
Sn. Alexey KONDRATENKO
Sn. Alexey KONDRATENKO
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşler Komisyonu Üyesi

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Genel Sekreterin Mesajı
Biyografi
Web Sayfası
EN RU