KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın 9. Avrupa Kentsel Dayanıklılık Forumu'na (EURESFO) Katılımı, 14 – 15 Eylül 2022, Atina

KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın 9. Avrupa Kentsel Dayanıklılık Forumu'na (EURESFO) Katılımı, 14 – 15 Eylül 2022, Atina

KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Miltiadis Makrygiannis, 14 – 15 Eylül 2022 tarihlerinde, Atina'da gerçekleştirilen 9. Avrupa Kentsel Dayanıklılık Forumu'na (EURESFO) katılmıştır.

ICLEI (Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler) ve Avrupa Çevre Ajansı tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Bölgeler Komitesi tarafından desteklenen etkinlik, şehir temsilcilerini, politikacıları, akademisyenleri ve çeşitli sektörlerden paydaşları bir araya getirerek iklim değişikliğine uyum sağlamak, kentsel dayanıklılık oluşturmak ve afetleri yönetmek için stratejilerin ve eylemlerin müzakere edildiği benzersiz bir değişim platformu sunmuştur.

İki günlük konferans sırasında, kıyı direnci ve sıcak dalgalar ve orman yangınlarıyla mücadele; iklim değişikliğine uyum ve afet riskinin azaltılmasını ana akımları; veri kullanılabilirliğinin ve erişilebilirliğinin önemi; dirençli şehirler için finansman; adil kalkınma için doğaya dayalı çözümler; dayanıklılık dönüşümüne yönelik bölgesel yollar; kentsel ısı vb. zorlukların üstesinden gelmek için yenilikler gibi konulara odaklanan ve bu konuların vurgulandığı çeşitli paneller ve çalıştaylar gerçekleştirilmiştir.

Pek çok konuşmacının vurguladığı üzere, Avrupa şehirleri ve bölgeleri son zamanlarda çeşitli ülkelerde eşzamanlı olarak meydana gelen aşırı iklim olayları ve doğal afetler yaşamıştır. Özellikle, iklim olayları ve bunların kademeli etkileri söz konusu olduğunda, 2022 yazının oldukça tahmin edilemez olduğu kanıtlanmıştır. Buna paralel olarak, Avrupa Birliği, uyum kapasitesini artırma, dayanıklılığı güçlendirme ve insanların savunmasızlığını azaltma stratejilerini belirterek Avrupa şehirlerini, bölgelerini ve topluluklarını iklim değişikliğinin etkileriyle yüzleşmeye hazırlamayı amaçlayan Uyum ve Toplumsal Dönüşüm Misyonunu uygulamaya koymaktadır.

Konferansın önemli bir bölümü, son AB politika gelişmelerine ve özellikle İklim Adaptasyonu ve Toplumsal Dönüşüm Misyonuna ayrılmışken, konuşmacılar, diğerlerinin yanı sıra, uyum ve dayanıklılık planlamasında öncü olan Avrupa şehirlerinden örnekler sunmuş ve 2030 yılına kadar Avrupa'nın iklimini esnek hale getirmeye katkıda bulunma planlarını anlatmışlardır.

Sn. Miltiadis Makrygiannis, “Avrupa ve Ötesinde Daha Dayanıklı, Bölgesel Kalkınma için Dönüştürücü Yollar” başlıklı çalıştayda, KEİPA çalışmalarını ve iklim değişikliği, mavi enerji ve yenilenebilir kaynaklar hususlarında Asamble ve üyeleri tarafından gösterilen özel ilgiyi anlattığı kısa bir konuşma yapmıştır.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU