Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolar Arası Asamblesi Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Aydın Jafarov'un KEİPA Uluslararası Sekreteryası Ziyareti, 22 Haziran 2022, İstanbul

Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolar Arası Asamblesi Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Aydın Jafarov'un KEİPA Uluslararası Sekreteryası Ziyareti, 22 Haziran 2022, İstanbul

22 Haziran 2022'de Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolar Arası Asamblesi (BDTPAA) Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Aydın Jafarov, KEİPA Uluslararası Sekreteryasını ziyaret etmiş ve KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Daniel Dulca ile bir araya gelmiştir.

Sn. Dulca, Sn. Jafarov ile parlamentolar arası işbirliğinin çeşitli düzeylerde geliştirilmesi hususunu görüşmüştür. Parlamenter asamblelerin, yetkileri dahilinde, uluslararası barış ve güvenliği geliştirmeleri ve uluslararası hukukun sürdürülebilir şekilde uygulanmasına katkıda bulunmaları gerektiği vurgulanmıştır.

Görüşmede, Sn. Jafarov, BDTPAA’nın faaliyetlerinin ana yönleri hakkında bilgi sunmuş ve KEİPA ile BDTPAA arasındaki karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin yoğunlaştırılması ve genişletilmesi olasılıkları hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU