KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın Parlamenter Asamblelerin Terörle Mücadele Koordinasyonu İkinci Toplantısına Katılımı, 10 Haziran 2022, Napoli

KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın Parlamenter Asamblelerin Terörle Mücadele Koordinasyonu İkinci Toplantısına Katılımı, 10 Haziran 2022, Napoli

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev, 10 Haziran 2022 tarihinde, Napoli'de düzenlenen Parlamenter Asamblelerin Terörle Mücadele Koordinasyonu İkinci  Toplantısına katılmıştır.

Akdeniz Parlamenter Asamblesi (PAM), Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Ofisi (UNOCT) ve Katar Devleti Şura Konseyi tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliğe, Napoli Belediyesi ev sahipliği yapmıştır.

Katılımcı Parlamenter Asambleler arasında, Arap Parlamentosu, Arap Parlamentolar Arası Birliği, Afrika Parlamentolar Birliği, And Parlamentosu, Asya Parlamenterler Asamblesi, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu, AGİT Parlamenterler Asamblesi, TÜRKPA ve KEİPA bulunmaktaydı.

Açılış konuşmacıları arasında, PAM Başkanı Sn. Gennaro Migliore, Katar Devleti Şura Konseyi Üyesi Sn. Saad bin Ahmed Elmesned, Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Ofisi (UNOCT) Müdür Yardımcısı Sn. Mauro Miedico ve Napoli Belediye Meclisi Üyesi Sn. Antonio De Iesu bulunmaktaydı.

Ulusal ve uluslararası düzeydeki parlamenterlerin, kendi ülkelerinde ve bölgesel düzeyde uluslararası terörle mücadele yükümlülüklerinin uygulanmasının desteklenmesinde ve terörizm ve şiddet içeren aşırılığın önlenmesinde ve bunlarla mücadelede kapasite oluşturulmasında ve yasa ve politika oluşturmanın her ikisinde de daha iyi koordinasyon ve tutarlılığın sağlanmasında önemli bir role sahip oldukları vurgulanmıştır.

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev, konuşmasında, dünya genelindeki parlamenterlerin terörizm ve artan mülteci sayısı konularındaki endişelerini vurgulamıştır. Sn. Hajiyev, ayrıca, Helsinki Nihai Senedi hükümlerinin ve uluslararası yasal temeldeki toprak bütünlüğü ilkesinin ihtilafların çözümü için öncelikli öneminin altını çizmiştir.

KEİPA Genel Sekreteri, toplantı aralarında, Katar Devleti Şura Konseyi temsilcileri ve PAM Genel Sekreteri Sn. Sergio Piazzi ile bir araya gelmiş ve PAM ile KEİPA arasındaki işbirliği görüşlerini müzakere etmiştir. KEİPA Genel Sekreteri, Kasım ayında, İstanbul'da, terörle ilgili ortak bir etkinlik düzenlemeyi önermiştir.

Toplantı, katılımcılara, müşterek girişimler için öncelik teşkil eden tematik alanları ve coğrafi odakları belirleyip, bu hususları müzakere etme ve Ortak Stratejik Koordinasyon Mekanizması Görev Tanımı'nı benimsemeleri için eşsiz bir fırsat sunmuştur. Toplantı, KEİPA Genel Sekreteri'nin, önümüzdeki yıl arifesinde, İstanbul'da, KEİPA, Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Katar Ofisi, Akdeniz Parlamenter Asamblesi ve diğer parlamenter asambleler ile müştereken bir toplantı  düzenlenmesi önerisini memnuniyetle karşılamıştır.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU