KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın “Covid-19 Sonrası Dijital Pazarlama ve İş Çözümleri Yoluyla Türkiye’deki Kırsal Alandaki Küçük İşletmelerin Güçlendirilmesi” Raporunun Çevrimiçi Lansman Etkinliğine Katılımı, 3 Haziran 2022

KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşler Komisyonu Sekreteri Sn. Milena Ljubinkovic, 3 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen “Covid-19 Sonrası Dijital Pazarlama ve İş Çözümleri Yoluyla Türkiye’deki Kırsal Alandaki Küçük İşletmelerin Güçlendirilmesi” Raporunun Çevrimiçi Lansman Etkinliğine katılmıştır.

“Covid-19 Sonrası Dijital Pazarlama ve İş Çözümleri Yoluyla Türkiye’deki Kırsal Alandaki Küçük İşletmelerin Güçlendirilmesi” Raporunun sunumuna ithaf edilen toplantı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu’nun  (UNDP) ortak iştirakleri ve  Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'nın teknik desteğiyle tertiplenmiştir.  Bu Rapor, 2021'de salgının tarımsal geçim kaynakları üzerindeki etkisinin azaltılması için politika önerileri ortaya koyan Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı’nın işbirliğiyle FAO, IFAD ve UNDP tarafından yürütülen Türkiye'de Tarım-Gıda Sektörü ve Kırsal Alanlarda Covid-19 Salgının Hızlı Etkisinin Değerlendirmesi konulu çalışmanın devamı niteliğindedir.

Rapor, Covid-19'un tarım sektörü üzerindeki etkilerinin daha da azaltılmasına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış olup, dijital pazarlama yoluyla kırsal kesimdeki küçük işletmelerin güçlendirilmesine yönelik IFAD projelerinin Türkiye'deki uygulama alanında hazırlanmıştır. Raporun özel odak noktası, gıda ve tarımsal pazarlama, tarımsal yayım hizmetleri, tarımsal girdi alımları ve kırsal finansman için dijital araçlar ve platformlardı. Rapor, çiftçilerin dijital platform kullanımını artırabilecek önemli faktörleri belirlemiştir. Ayrıca dijital okuryazarlık, kriz zamanlarında küçük ölçekli çiftliklere yardımcı olan bir faktördür. Sürdürülebilir gıda sistemleri, küçük ölçekli kırsal üreticilerin daha fazla pazar bilgisine ve tarımsal üretimi sürdürmek için ihtiyaç duydukları finansmana ve bilgiye erişmelerini sağlayan, kırsal kalkınmaya ve kırsal alanlarda yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunan güçlü pazar bağlantılarını gerektirmektedir.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Sn. Louisa Vinton’ın katıldığı müzakerelere, Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi Sn. Viorel Gutu, IFAD Doğu Avrupa ve Orta Asya için Çok Ülkeli Ofisi Direktörü Sn. Bernard Hien ve Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Sn. Kerim Üstün katılmıştır.  Raporun ana bulguları ise Araştırma Uzmanı Doç. Haluk Gedikoğlu tarafından sunulmuştur.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU