KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın Avrupa Siber Güvenlik Konferansı 9. Yıllık Toplantısına Katılımı, 24 Mart 2022, Brüksel

KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın Avrupa Siber Güvenlik Konferansı 9. Yıllık Toplantısına Katılımı, 24 Mart 2022, Brüksel

Avrupa Siber Güvenlik Konferansı 9. Yıllık Toplantısı, Forum Avrupa ve Avrupa Siber Güvenlik Örgütü (ECSO) tarafından, ortaklaşa, 24 Mart 2022'de, Brüksel'de hibrit formatta düzenlenmiştir. Toplantıya, önde gelen politikacılar, sektör temsilcileri ve üst düzey siber güvenlik ve savunma uzmanları katılmıştır. Toplantıda, Avrupa’nın, dinamik olarak gelişen bir küresel risk ortamında siber güvenlik sorunlarına tepkisi ve ekosistemin tüm aktörleri için sonraki adımların, Avrupa'nın dijital teknolojilerin sunduğu muazzam sosyo-ekonomik faydalardan yararlanmasına izin veren güvenli ve emniyetli bir ortam yaratmak adına ne olması gerektiği müzakere edilmiştir.

KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Miltiadis Makrygiannis, bu etkinliğe çevrimiçi olarak katılmıştır.

Konferansta dört oturum ve “İleriye Bakış: Siber güvenlik ve geleceğin teknolojileri” başlıklı bir Üst Düzey müzakere yer almıştır.

“Dijital ve birbirine bağlı Avrupa ekonomisini güvence altına almak için modernize edilmiş bir çerçeve” başlığı altındaki ilk oturum, yakın zamanda açıklanan önlemler etrafındaki tartışmaların durumunu araştırmış, daha fazla netlik veya odaklanma sağlanması gereken alanları belirlemiş ve dijital ağların, ürünlerin ve ayrıca temel ve önemli kuruluşların güvenliğini ve direncini artırmak adına uyumlu bir ekonomiyi teşvik etmeyi ve AB genelinde tutarlı bir yaklaşım önemini görüşmüştür.

"Dayanıklı, karmaşık ve dinamik bir dijital ekosistem: 5G Güvenliği ve Güvenli Nesnelerin İnterneti" başlıklı ikinci oturum, 5G ağlarının ve sistemlerinin (6G'nin ufukta olduğu) güvenliği ve dayanıklılığına ve bağlı cihazların, özellikle de Siber Güvenlik Yasası kapsamında tedarik zinciri güvenliği ve sertifikasyon girişimleriyle ilgili hususlara ilişkin en son düşünceler üzerine bir tartışmayı kapsamaktaydı.

“Siber güvenliğe istihbarat odaklı bir yaklaşım: AB çapında bir AI özellikli Güvenlik Operasyon Merkezleri ağı kurmak” başlıklı üçüncü oturum, yaklaşan siber saldırıların erken belirtilerini tespit etmek ve erken önleyici eylemler başlatmak için Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi teknolojilerinden yararlanma adına, Avrupa Komisyonu'nun AB genelinde bir Güvenlik Operasyon Merkezleri (SOC) ağı kurma önerisine odaklanmıştır.

Son olarak, “Siber tehditlere yanıt vermek ve küresel, istikrarlı ve açık bir siber uzayı teşvik etmek için Avrupa ve uluslararası işbirliğini geliştirmek” başlıklı dördüncü oturum, siber güvenlik tehditlerini azaltmak ve dijital dünyanın istikrarını sağlamak için önemli unsurlar olarak işbirliği ve çok taraflı yaklaşıma odaklanmıştır.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU