KEİPA’nın “Karadeniz Bölgesinde Kültürel Diplomasinin Geliştirilmesi” konulu KEİ Üye Devletleri Genç Diplomatları 5. Çalıştayına Katılımı, 21-24 Mart 2022, Selanik (Yunanistan Cumhuriyeti)

KEİPA’nın “Karadeniz Bölgesinde Kültürel Diplomasinin Geliştirilmesi” konulu KEİ Üye Devletleri Genç Diplomatları 5. Çalıştayına Katılımı, 21-24 Mart 2022, Selanik (Yunanistan Cumhuriyeti)

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev, KEİ Uluslararası Daimi Sekreteryası (KEİ UDS) ve Konrad Adenauer Stiftung Vakfı (KAS) Türkiye Bürosu tarafından, müştereken, 21-24 Mart 2022 tarihlerinde, Selanik'te düzenlenen “Karadeniz Bölgesinde Kültürel Diplomasinin Geliştirilmesi” konulu KEİ Üye Devletleri Genç Diplomatları 5. Çalıştayına katılmıştır.

Çalıştayın amacı, KEİ üye devletlerinden genç diplomatların Geniş Karadeniz Bölgesi'nin sorunlarına aşina olmalarını sağlamaktı. Çalıştaya, KEİ Örgütü ve KEİ ilgili kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra bölgeden ve ötesinden diğer şahsiyetler katılmıştır.

Çalıştayın açılışında, Konrad Adenauer Vakfı Türkiye Bürosu Müdürü Sn. Walter Glos, KEİ UDS Genel Sekreteri Büyükelçi Sn. Lazar Comanescu ve Selanik Belediye Başkan Yardımcısı Sn. Maria Karajani birer konuşma yapmışlardır.

Çalıştay, “Avrupa Konseyi, UNESCO ve Avrupa Komisyonu'nun Karadeniz Bölgesinde Kültürel Diplomasiye Yaklaşımı”; “Geniş Karadeniz Bölgesinde Kültürel Diplomasinin Teşvik Edilmesinde Bölgesel Yaklaşım – KEİ Örgütünün Rolü”; “Karadeniz Bölgesinde Kültürel Diplomasiye Yönelik Ulusal Yaklaşım” ve “Kültürel Diplomasinin Gelişiminin bir Parçası Olarak Gastronomi” konularına adanan dört oturumdan oluşmaktaydı.

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev, 2. Oturumdaki sunumunda, KEİPA’nın yapısı ve ana faaliyet alanları hakkında konuşmuştur. Sn. Hajiyev, ayrıca, genç diplomatların dikkatini bölgenin önemli ekonomik avantajlarına çekmiştir. Sn. Hajiyev, Karadeniz Bölgesinin ana zenginliğinin beşeri sermaye ve kültürel çeşitlilik olduğunu da kaydetmiştir. Sn. Hajiyev, KEİPA'nın Karadeniz bölgesinde barış, güvenlik ve refahın sağlanması için parlamenter diplomasinin güçlendirilmesindeki rolünü geliştirmeye hazır olduğu vurgulamıştır.

KEİPA Genel Sekreteri, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'nın (KTKB) Selanik'te bulunan merkezini ziyaret etmiş ve Banka Başkanı Sn. Dmitry Pankin ile bir araya gelmiştir. Toplantıda, KEİPA ve KTKB’nin mevcut faaliyetleri hakkında bilgi alışverişi gerçekleştirilmiştir. Sn. Pankin, KEİPA Genel Sekreterini, KTKB’nin 23 Haziran 2022'de, Bakü'de tertiplenecek olan 24. Yıllık İcra Kurulu Toplantısı’na davet etmiştir.

KEİPA Genel Sekreteri, Konrad Adenauer Vakfı Türkiye Bürosu Müdürü Sn. Walter Glos ile de bir araya gelmiştir. KEİPA ve Vakfın faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Sn. Glos, KEİPA Genel Sekreteri’ni 16 Mayıs 2022 tarihinde, Ankara'da gerçekleştirilecek olan “Orta Asya ve Türkiye İşbirliği Beklentileri” konulu etkinliğe davet etmiştir.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU