KEİPA'nın Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından tertiplenen “Kadın Liderliğinin ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Parlamentoların İklim Eylemindeki Rolleri” konulu Çevrimiçi Etkinliğe Katılımı, 14 Mart 2022, Çevrimiçi

KEİPA'nın Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından tertiplenen “Kadın Liderliğinin ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Parlamentoların İklim Eylemindeki Rolleri” konulu Çevrimiçi Etkinliğe Katılımı, 14 Mart 2022, Çevrimiçi

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Sekreteri Sn. Pavlina Lozanova, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından 14 Mart 2022 tarihinde, çevrimiçi olarak tertiplenen “Kadın Liderliğinin ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Parlamentoların İklim Eylemindeki Rolleri” konulu çevrimiçi etkinliğe katılmıştır.

PAB ve BM Kadınları tarafından düzenlenen etkinlik, kadınların siyasi katılımına yönelik somut yasal eylemlere ve toplumsal cinsiyete duyarlı iklim eylemi için yasal girişimlere duyulan ihtiyacı tanımayı amaçlamaktaydı.

Etkinlik parlamenterleri, kamu çalışanlarını, sivil toplumu ve Birleşmiş Milletler temsilcilerini bir araya getirmiştir.

Etkinlik, “İklim eyleminde kadınların liderliği ve siyasi katılımı” ve “Cinsiyete duyarlı iklim eylemi ve yeşil parlamentolar için yasal ve siyasi reformlar üzerine deneyim paylaşımı” konulu özel müzakerelerin gerçekleştirildiği iki oturumu içermekteydi.

Katılımcılar, meclislerin iklim değişikliğine müdahale hususundaki iyi uygulamalarını paylaşmışlardır. Toplantıda, hükümetlerin, iş dünyasının ve sivil toplumun iklim ve çevre krizlerinin en yıkıcı sonuçlarını hafifletmek adına mevcut durumu değiştirmek için çaba sarf etmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. Eskimiş kirletici teknolojiler ve sürdürülemez büyüme stratejileri, çevresel ve sosyal refahı ön planda tutan yeni yeşil modeller ile değiştirilmelidir. Katılımcılar, diyalogun, mevzuat ve politikalar yoluyla kadınların katılımını ve parlamentoların toplumsal cinsiyete duyarlı iklim ve çevresel eylemleri ilerletmeye yönelik siyasi iradeyi ve dönüştürücü faaliyetleri artırmaya yardımcı olabileceği konusunda mutabık kalmışlardır. Parlamentoların kapsayıcı bir yeşil ekonomiye ve COVID-19 sonrası entegre yeşil yaklaşımlara doğru ilerleyebileceği kaydedilmiştir.

Toplantıda, sonuç olarak, toplumsal cinsiyete duyarlı iklim mevzuatına ve politikalarına yönelik somut eylemlerin benimsenmesinin gerektiği kabul edilmiştir.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU