KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın “COVID-19 zamanında çocuk evliliklerinin sona ermesi: Parlamentoların rolü nedir?” konulu Parlamentolar Arası Birlik Çevrimiçi Etkinliğine Katılımı, 8 Şubat 2022

KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın “COVID-19 zamanında çocuk evliliklerinin sona ermesi: Parlamentoların rolü nedir?” konulu Parlamentolar Arası Birlik Çevrimiçi Etkinliğine Katılımı, 8 Şubat 2022

KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Miltiadis Makrygiannis, 8 Şubat 2022'de Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından UNFPA-UNICEF Çocuk Evliliklerini Bitirme ve Gelin Değil Kız Çocukları Küresel Programı ile işbirliği içinde ortaklaşa düzenlenen “COVID-19 zamanında çocuk evliliklerinin sona ermesi: Parlamentoların rolü nedir?” başlıklı PAB Çevrimiçi Etkinliğine katılmıştır.

Etkinlik, aralarında parlamenterler, hükümet yetkilileri, sivil toplum temsilcileri ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin de bulunduğu 160'tan fazla katılımcıyı bir araya getirmiştir.

Sn. Nankali Maksud'un (UNFPA-UNICEF Çocuk Evliliklerini Bitirme ve Gelin Değil Kız Çocukları Küresel Programı Koordinatörü) açılış konuşmasında belirttiği gibi, çocuk yaşta evlilik, erken yaşta ve zorla evlilik, her yıl 12 milyon kızın 18 yaşından önce evlendiği küresel bir sorundur. Son yıllarda kaydedilen ilerlemeye rağmen, COVID-19 salgını çocuk yaşta evlilikleri önleme programlarını etkilerken, çocuk evliliklerinin bilinen itici güçleri olan yoksulluk ve eşitsizliği artırmaktadır.

Parlamenterler arasında gerçekleşen panelde, parlamentoların çocuk yaşta evlilikleri önlemek ve bu evliliklere müdahale etmek adına çeşitli şekillerde hareket ettikleri vurgulanarak, parlamenterlerin bu doğrultudaki çabalarının ve eylemlerinin sonuçları anlatılmıştır.

Ayrıca, katılımcılar, dünya çapında çocuk evliliklerinin mevcut durumu ve COVID-19'un etkisi hakkında bilgi paylaşmış ve parlamenterlerin çocuk evliliğini önlemek ve salgın zamanında ve genel olarak buna yanıt vermek için alabilecekleri somut önlemleri müzakere etmişlerdir.

Tüm katılımcılar, ulusal ve küresel düzeyde çocuk evliliklerinin önlenmesi konusunda çalışan parlamenterler ve diğer paydaşlar arasındaki diyalogu daha da geliştirmenin kesinlikle önemli olduğu konusunda hemfikir olmuşlardır.

 

 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU