KEİPA Uluslararası Sekreteryasının Temiz Enerji Devrimi ve AGİT Bölgesine Etkileri konulu AGİT PA Parlamento Web Diyaloguna Katılımı, 4 Şubat 2022

KEİPA Uluslararası Sekreteryasının Temiz Enerji Devrimi ve AGİT Bölgesine Etkileri konulu AGİT PA Parlamento Web Diyaloguna Katılımı, 4 Şubat 2022

KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Miltiadis Makrygiannis, mevcut enerji eğilimlerini değerlendirmek ve enerji geçişinin potansiyel sosyo-ekonomik ve çevresel etkilerini araştırmak adına bir politika tartışması için 4 Şubat 2022'de AGİT üyesi devletlerden 100'den fazla parlamenter, uzman ve AGİT temsilcisini bir araya getiren “Temiz Enerji Devrimi ve AGİT Bölgesine Etkileri” konulu AGİT PA Parlamento Web Diyaloguna katılmıştır.

Parlamento üyeleri, AGİT yetkilileri ve bilim camiası üyeleri, enerji üretimindeki en son teknolojik gelişmeleri ve fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçişin olası jeopolitik sonuçlarını müzakere etmişlerdir. Katılımcılar, karbondan arındırılmış, esnek ve güvenli bir enerji sektörünü teşvik etmek için gerekli politikaları ve bu bağlamda ulusal parlamentoların ve parlamentolar arası forumların rolünü değerlendirmişlerdir.

Müzakerelerin merkezinde, gezegeni etkileyen iklim ve çevre krizinin farkındalığı ve onu hafifletmek için acil zorunluluk bulunmaktaydı. Yenilikçi ve çevre dostu enerji politikalarına duyulan ihtiyaç, tüm vatandaşların yararına, dayanıklı ve rekabetçi ekonomilerle karakterize edilen güvenli, kapsayıcı ve sağlıklı toplumları teşvik etme ihtiyacını vurgulayan katılımcılar tarafından dile getirilmiştir.

Uzmanların değerlendirmeleri, başarılı bir küresel enerji geçişini teşvik etmede “enerjiyi insancıllaştırmanın” rolüne, dönüşümün makroekonomik etkilerine, uygulanabilir bir geçişe katkıda bulunmada özel sektörün rolüne ve hem iklim değişikliğini frenlemeye yardımcı olmak hem de enerji güvenliğini teşvik etmek adına AGİT bölgesinin kendi faaliyetlerini çeşitlendirme ihtiyacına odaklanmıştır. Temiz enerji devrimini gerçekleştirirken, dönüşümün enerji sektörünün çok ötesine geçen devasa jeopolitik ve ekonomik etkilere sahip olacak sistemik bir değişim olduğu için tüm paydaşlarla iletişimi geliştirmenin gerekli olduğu vurgulanmıştır. Görüşmelerde, toplumun tüm düzeylerini kapsayan işbirlikleri ve stratejiler geliştirmeye vurgu yapılması dile getirilmiştir.

 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU