Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ve İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı'nın İrtifaya Uyum Programı Ortak Çevrimiçi Semineri, 10 Aralık 2021

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ve İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı'nın İrtifaya Uyum Programı Ortak Çevrimiçi Semineri, 10 Aralık 2021

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Sekreteri Sn. Pavlina Lozanova, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ve İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı'nın İrtifaya Uyum Programı tarafından ortaklaşa düzenlenen çevrimiçi seminere katılmıştır. “İklim değişikliği ve dağlık alanlarda zorunlu göç: Çözümler nelerdir?” ana temasıyla video konferans formatında düzenlenen etkinlik, 10 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya dünyanın dört bir yanından parlamenterler, uluslararası şirketlerin temsilcileri, hükümetler arası kuruluşlar ve parlamenter asamblelerin temsilcileri katılmıştır.

Çevrimiçi Seminer, dağlık bölgelerdeki iklim değişikliği nedeniyle göç ve ülke içinde yerinden olmaya odaklanmış ve iklim göçünün bazı nedenlerini ele alarak dağ topluluklarının direncini ve uyum sağlama kapasitesini artıran çeşitli çözümleri araştırmıştır. Katılımcılar, zorunlu göç ve yerinden edilmenin iklim değişikliğinin en yıkıcı sonuçlarından biri olduğunu vurgulamışlardır. Özellikle dağlık alanlarda göç ve çevre arasındaki ilişki yeni bir olgu değildir. Dağ toplulukları, sınırlı kaynaklar ve fırsatlarla başa çıkmak adına, uzun süredir, göçe bir strateji olarak başvururken, iklim değişikliği nedeniyle zorunlu göç, dağlık alanları ve hem yüksek hem de alçak arazilerdeki toplulukları giderek daha fazla etkilemektedir.

Toplantıda, iklim krizinden en çok göçmenlerin, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin ve mültecilerin etkilendiği kaydedilmiştir. Göç, bu zorluklarla başa çıkmak için acil eylem ve güçlü siyasi liderlik gerektiren karmaşık insani ve kalkınma sorunları yaratmaktadır. Parlamenterler, dağ direncinin ülkelerinde bir öncelik olduğundan emin olmalıdır. Parlamentolar, temel yasama, gözetim, bütçe ve temsil işlevleriyle, uluslararası taahhütlerin uygulanmasının ve ulusal ve bölgesel stratejilerle uyum sağlanmasının anahtarıdır.

Fırsatların belirlenmesi ve ulusal politikaların iklim değişikliği, afetler ve yer değiştirmeler bağlamındaki göçlere yönelik düzenlenmesinde ve uyumlaştırılmasında parlamenterlerin daha aktif rol almaları için iyi uygulamaların paylaşılması çerçevesindeki olası çözümler  sunulmuştur.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU