KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın “16. İnternet Yönetişim Forumu (IYF) Parlamenter Boyut” Toplantısına Katılımı, 7-8 Aralık 2021, Çevrimiçi

KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın “16. İnternet Yönetişim Forumu (IYF) Parlamenter Boyut” Toplantısına Katılımı, 7-8 Aralık 2021, Çevrimiçi

KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Daniel Dulca, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı (UN DESA), Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ve Polonya Meclisi tarafından ortaklaşa düzenlenen “16. İnternet Yönetişim Forumu (IYF) Parlamenter Boyut” konulu çevrimiçi toplantıya katılmıştır.

Toplantıya, Ev Sahibi Ülke olarak, IYF 2021'in eş kolaylaştırıcısı ve genel koordinatörü olan Polonya Cumhuriyeti Başbakanlığı Dijital Politika Departmanı tarafından da önemli destek sağlanmıştır.

Etkinlik, “Kullanıcı merkezli dijital alan için yasama yaklaşımları” ana temasıyla, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde, çevrimiçi formatta düzenlenmiştir.

IYF'nin amacı, parlamenterlerin internet ve ilgili dijital teknolojilerin kullanımı, evrimi ve yönetimi ile ilgili en acil konulardan bazılarına ilişkin müzakerelere katılımını kolaylaştırarak forumun parlamenter boyutunu güçlendirmekti.

Toplantıya dünyanın her bölgesinden parlamenterler, uluslararası şirketler, hükümetler arası örgütlerin ve parlamenter asamblelerin üyeleri katılmıştır.

Parlamenterler, “Dijital çağda gizlilik ve veri koruma mevzuatı: zorluklar ve yaklaşımlar; Kullanıcı merkezli bir dijital alan için yasal yaklaşımlar; İfade özgürlüğü ile zararlı içerikle mücadeleyi dengelemek; Yapay zeka yönetişimi: Neyi ve nasıl düzenleriz?” gibi birkaç önemli dijital politika sorunu hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlar ve iyi uygulamaları paylaşmışlardır.

Toplantı, parlamentoların üyelerine, IYF'yi ve daha geniş internet yönetişim ekosistemini tanıma ve önemli dijital politika konularında deneyimlerini paylaşarak diyaloga girme fırsatı vermiştir.

Katılımcılar, bu çerçevede, önerilen konularla ilgili görüşlerini paylaşmış, soruları araştırmış ve (mevcut veya potansiyel) mevzuat çözümleri hakkında fikir alışverişinde bulunmuşlardır. Söz konusu müzakerelerden ortaya çıkan ana mesajlar (parlamentolar için olası yönergeler, öneriler ve tavsiyelerle birlikte), IYF 2021 Parlamenter Usul’ün resmi bir çıktısı olarak ele alınacaktır.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU