KEİPA'nın Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi 16. Genel Kuruluna Katılımı, 4 Aralık 2021, Brüksel

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev ve KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Miltiadis Makrygiannis, 4 Aralık 2021’de, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) 16. Genel Kurul toplantısına çevrimiçi olarak katılmışlardır.

Müzakereler, AP'nin AİBPA başkanlığının bu yıl için belirlediği öncelikli konu olan Akdeniz bölgesindeki iklim değişikliğiyle mücadeleye odaklanmıştır. Açılış konuşmacıları, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Sn. Josep Borrell ve Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Sn. Ricardo Mourinho Félix ve diğer birçok uzman, iklim değişikliğinin Akdeniz’in her iki kıyısındaki ana zorluklarını sunmuşlardır.

Genel Kurul çerçevesinde, Siyasi İşler, Ekonomik İşler, Enerji ve Çevre ile Kadın Hakları komiteleri eş zamanlı olarak toplanmışlardır.

Asamble Genel Kurulu için COVID-19 salgını, bölgesel çatışmalar, göç, iş fırsatları ve eğitime odaklanan bir Ortak Bildiri ve tavsiye kararları kabul edilmiştir.

Genel Kurul, toplantının kapanışında, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'ne Daimi Gözlemci Statüsü verilmesine karar vermiştir.

 

 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU