KEİPA’nın “Evrensel Sağlık Kapsamı ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” Uluslararası Konferansı’na ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Parlamentolar Arası Asamblesi Genel Kurulu’na Katılımı, 25-26 Kasım 2021, St. Petersburg

KEİPA’nın “Evrensel Sağlık Kapsamı ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” Uluslararası Konferansı’na ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Parlamentolar Arası Asamblesi Genel Kurulu’na Katılımı, 25-26 Kasım 2021, St. Petersburg

KEİPA Türkiye Delegasyonu Üyesi Sn. Metin Gündoğdu ve KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev'den oluşan KEİPA Delegasyonu, BDT Parlamentolar Arası Asamblesi ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi tarafından, 25-26 Kasım 2021 tarihlerinde, St. Petersburg'daki Tavricheski Sarayı'nda gerçekleştirilen Uluslararası Konferansa ve BDT Parlamentolar Arası Asamblesi’nin Elli Üçüncü Genel Kuruluna katılmıştır.

Bu etkinliklerin açılışı ve başkanlığı, BDT Parlamentolar Arası Asamblesi Konseyi Başkanı, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Sn. Valentina Matvienko tarafından yapılmıştır.

Etkinliklere, BDT Parlamentolar Arası Asamblesi’nin parlamenter delegasyonlarının başkanları, BDT Yürütme Komitesinin temsilcileri, ortak statüsündeki uluslararası kuruluşlar ve diplomatik temsilcilikler, St. Petersburg şehrinin ve Leningrad Bölgesinin yürütme ve yasama organlarının başkanları ve diğer önemli konuklar katılmıştır.

“Evrensel Sağlık Kapsamı ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” konulu Uluslararası Konferansta bir Nihai Belge kabul edilmiştir. 53. Genel Kurul toplantısında, Bağımsız Devletler Topluluğu Üye Devletleri Parlamentolar Arası Asamblesi, Uluslararası Göç Örgütü’nün Viyana Bölge Ofisi ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi'nin “Yasama desteğinin salgın dönemindeki işçi göçüne yönelik tedbirleri” konulu Ortak Bildirisi kabul edilmiştir.

Genel Kurul’da, BDT üye devletleri için Model Göç Yasası, BDT üye devletleri için Model Seçim Yasası, BDT üye ülkeleri için Model İş Yasası ve farklı düzenleme alanlarında 11 model yasama eylemi kabul edilmiştir.

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev, Uluslararası Konferansta katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasında, Covid-19 salgını bağlamında sağlık alanındaki tedbirlerin güncelliğini kaydetmiş ve bu modern zorluğun üstesinden gelinebilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ekonomik, sosyal ve çevresel hedeflerine ulaşılması adına özellikle ülkeler arasındaki işbirliğinin ve deneyim ve bilgi teatisinin önemini vurgulamıştır. Bu sorun sadece bir ülke veya bir bölge için değil, genel olarak tüm dünya toplumu için önem arz etmektedir.

KEİPA Genel Sekreteri, etkinlikler çerçevesinde,  BDT Parlamentolar Arası Asamblesi Genel Sekreteri, BDT Parlamentolar Arası Asamblesi  Konseyi Sekreteryası Başkanı Sn. Dmitry Kobitsky ile bir araya gelmiştir. Görüşmede, iki asamblenin güncel faaliyetleri ve gelecekte daha yakın işbirliği olanakları müzakere edilmiştir.

Ayrıca, Moldova Cumhuriyeti Parlamentosu Tarım ve Gıda Endüstrisi Daimi Komitesi Başkanı ve BDT PAA Tarım Politikası, Doğal Kaynaklar ve Ekoloji Daimi Komitesi Başkanı Sn. Vladimir Bolea ile bir toplantı da gerçekleştirilmiştir. KEİPA Genel Sekreteri, 2022 yılında tertiplenecek olan KEİPA Genel Kurulu’nun gündeminde Karadeniz Bölgesinde tarım alanında işbirliği konusunun yer aldığını ifade etmiştir. Görüşmede, Kişinev'de veya İstanbul'da tarımla ilgili ortak bir etkinliğin düzenlenmesi konusu görüşülmüştür.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU