KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın “KEİ Bölgesi ve Ötesinde Kültürel Turizm ve Dijital Dönüşüm: Covid-19 Salgını Bağlamında Öğrenilen Dersler” Çevrimiçi Seminerine Katılımı, 10 Kasım 2021

KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın “KEİ Bölgesi ve Ötesinde Kültürel Turizm ve Dijital Dönüşüm: Covid-19 Salgını Bağlamında Öğrenilen Dersler” Çevrimiçi Seminerine Katılımı, 10 Kasım 2021

KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Miltiadis Makrygiannis, 10 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen “KEİ Bölgesi ve Ötesinde Kültür Turizmi ve Dijital Dönüşüm: Covid-19 Salgını Bağlamında Alınan Dersler” başlıklı Çevrimiçi Seminere katılmıştır.

Seminer, Uluslararası Karadeniz Araştırmaları Merkezi (UKAM) ve Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenmiştir.

Seminer, bölgesel ortaklıkların kullanılmayan potansiyelini keşfetmek, salgına karşı bölgesel tepkileri ve salgından toparlanmayı geliştirmek ve gelecek için direnç oluşturmak adına kültür turizminde öğrenilen derslerin ve iyi uygulamaların müzakere edilmesini ve karşılıklı teatisini teşvik etmek amacıyla bölgesel ve uluslararası paydaşları bir araya getirmeyi amaçlamıştır.

Seminer, KEİ bölgesinden ve ötesinden politikacılara ve politika uygulayıcı paydaşlara, ulusal program sahiplerine ve finansman kuruluşlarına, KOBİ'ler ve sanayi, akademi ve sivil toplum temsilcilerine yönelik idi.

Katılımcılar, son on yıllar boyunca turizm ve kültürün birbiriyle daha bağlantılı hale geldiğini, geliştiğini ve birbirini tamamladığını vurgulamışlardır. Kültür turizmi, halklar arasında köprüler ve karşılıklı anlayış oluşturmak, kültürel alışverişleri geliştirmek ve küresel vatandaşlığı geliştirmek için önemli bir yumuşak güç aracı ve sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarının etkinleştiricisi ve itici gücü olarak kabul edilmektedir. Kültür turizmi, zengin kültürel mirasa ve çeşitliliğe ev sahipliği yapan ve önemli seyahat noktaları sunan Geniş Karadeniz Bölgesi'nde önemli bir sosyo-ekonomik sektör ve önemli bir gelir kaynağıdır.

Ayrıca “Dördüncü Sanayi Devrimi’nin, toplumlar ve ekonomiler üzerinde etkisi olan kültür ve turizm de dahil olmak üzere, birçok alanda dijitalleşme için yeni bir dönem açtığına dikkat çekmişlerdir. Kültür turizmi sektörünün dijital dönüşümü ve kültürel mirasın korunması, insanlar için önemli avantajlar ve işletmeler için ise fırsatlar sağlamıştır.

Turizm ve kültür/yaratıcı endüstriler, COVID-19 salgınının patlak vermesiyle, sosyal mesafe, tesislerin değiştirilmesi ve yanı sıra dijital geçiş gibi yeni COVID-19 seyahat ve ziyaretçi düzenlemelerine uyum sağlamada benzer zorluklarla karşı karşıya kalan ekonominin en olumsuz etkilenen sektörleri arasında yer almıştır. Müzelere, miras alanlarına, tiyatrolara ve performanslara sanal erişim talebi eşi görülmemiş seviyelere ulaştığından, kültür turizminin bu dönemde vazgeçilmez olduğu kanıtlanmıştır.

Tüm bu zorluklara rağmen, turizm ve kültür sektörleri yeni ortaklıklar ve işbirlikleri oluşturma fırsatı ile karşı karşıyadır. Sanal ve artırılmış gerçeklikler gibi gelişen teknolojilerle birleşen devasa dijitalleşme, yeni kültür turizmi biçimleri yaratabilir, bunların yeni iş modelleri ve pazar potansiyeli yoluyla yayılmasını sağlayabilir.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU