KEİPA'nın BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26) Parlamenter Toplantısına Katılımı, 7 Kasım 2021, Glasgow

KEİPA'nın BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26) Parlamenter Toplantısına Katılımı, 7 Kasım 2021, Glasgow

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından PAB Birleşik Krallık Grubu ile işbirliği içinde 7 Kasım 2021tarihinde, Glasgow’da düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26) Parlamenter Toplantısı’na katılmıştır. 


Parlamenter Toplantıya, Parlamentolar Arası Birlik milletvekilleri-üyeleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katılmıştır. Bu etkinlik, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 26. Taraflar Konferansı (COP26) çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 


Etkinliğin açılışında, Birleşik Krallık Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle, Birleşik Krallık Lordlar Kamarası Lordlar Sözcüsü Lord John McFall, Yaşlılar Başkanı, İrlanda eski Cumhurbaşkanı Sn. Mary Robinson, PAB Başkanı Sn. Duarte Pacheco ve  PAB Birleşik Krallık Grubu Başkanı Sn. Harriet Baldwin birer konuşma yapmışlardır.


COP26 İklim Konferansı, insan kaynaklı iklim değişikliğinin giderek artan endişe verici etkisi bağlamında yüksek önem arzetmektedir. 
Dünya liderleri ve uzmanlar, konuşmalarında, iklim değişikliği sorunları ile bilgi teknolojisindeki ilerleme ve yeşil enerji arasındaki ilişkilere dikkat çekmişlerdir. Bilgi teknolojisindeki ilerlemeler, tehlikeli maddelerin atmosfere salınmasını azaltmayı mümkün kılmakta ve yeşil enerjinin arttırılması, doğal kaynakların sorumsuzca yönetiminden kaçınmayı sağlamaktadır. 


Bu zorlukların etkin bir şekilde ele alınması adına gelecek nesiller için iklim değişikliği konularının eğitim programlarına dahil edilmesi önemlidir. Hatta yeni eğitim alanlarının ortaya çıkması bile mümkündür. 


Dünyanın bu alanlardaki başarılarını bir araya getirmek ve güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmak da aynı derecede önemlidir. 


Parlamenter Toplantının katılımcıları, milletvekillerinin iklim değişikliğine yönelik parlamento katılımını artırmak adına bir yol haritasını belirledikleri Sonuç Belgesini kabul etmişlerdir. Sonuç Belgesi, iklim değişikliği konusunda yasal olarak bağlayıcı ana uluslararası anlaşma olan Paris Anlaşması'nda yer alan iklim değişikliği hedeflerinin uygulanmasını sağlamada parlamentoların yasama, gözetim, bütçe ve temsil işlevlerinin öneminin altını çizmektedir. 

 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU