KEİPA'nın Baltık Asamblesi 40. Oturumuna Katılımı, 4-5 Kasım 2021, Vilnius

KEİPA'nın Baltık Asamblesi 40. Oturumuna Katılımı, 4-5 Kasım 2021, Vilnius

KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı Sn. Maria Aleksandra Kefala (Yunanistan), 4-5 Kasım 2021 tarihlerinde, Vilnius'ta (Litvanya) gerçekleştirilen 40. Baltık Asamblesi'nde KEİPA'yı temsil etmiştir.


Oturumda, bölgenin yeniden açılmasında işbirliği, enerji güvenliği ve Baltık devletlerinin AB'nin dış sınırlarına yakın güvenlik sorunlarının ele alınmasındaki rolü müzakere edilmiştir. Baltık Asamblesi üyeleri, Baltık Asamblesi 40. Oturumu Önergesini ve Nihai Belgesini kabul etmişlerdir.


Sn. Kefala, oturumda katılımcılara hitap etmiş ve Baltık Asamblesi ile KEİPA'nın toplantılarla ve konferanslarla ve uluslararası parlamenter etkinlikler çerçevesinde, bu etkinliklere  karşılıklı katılım yoluyla işbirliklerini derinleştirmekte olduklarına işaret etmiştir. Sn. Kefala, iki bölgeyi birbirine bağlayan ana unsurun denizlerine verdikleri önem olduğunu vurgulamıştır. Kendisi, Baltık ve Karadeniz arasındaki mesafenin büyük olsa da bu teşkilatların amaçların benzer ve ortak olduğunu sözlerine eklemiştir. Sn. Kefala, ayrıca, iki Asamblenin parlamenterlerinin, bölgelerinde güvenlik, barış ve refahın korunması ve sağlanması, hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygının korunması ve ayrıca devletler arasında ekonomik, ticari, teknolojik, çevresel, kültürel ve eğitimsel işbirliği çerçevesinde birlikte çalışmaları gerektiğini ifade etmiştir. Sn. Kefala, iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma, enerji güvenliği, terörle ve organize suçlarla mücadele gibi ülkelerin tek başlarına üstesinden gelemeyecekleri zorlu bölgesel ve küresel sorunları tartışarak ve bu sorunlara çözümler bularak bölgesel asamblelerin ve yapıların önemli rollerininü olduğunu sözlerine eklemiştir.  Son zamanlarda, bölgesel ve uluslararası işbirliğinin önemini göstermekte olan Covid-19 salgını, öncelikli zorluklar listesine eklenmiştir. Sn. Kefala, ayrıca, katılımcıları KEİPA'nın mevcut ve gelecekteki faaliyetleri ve ulusal parlamentoların ve parlamenterler asamblenin salgının etkisiyle yüzleşmek ve yeni gerçeklere uyum sağlamak için geçtiğimiz dönemde nasıl çalışmış olduğu hususunda bilglendirmiştir. Sn. Kefala, ilaveten, hem KEİPA hem de Baltık Asamblesi'nin üyelerinin, temasları güçlendirerek, deneyim ve en iyi uygulamaları paylaşarak ve siyasi karar alıcılar arasında anlayışı teşvik ederek işbirliğini artırmaya ikna olduklarını vurgulamıştır. Bu bağlamda, Sn. Kefala, parlamentolar ve farklı bölgelerden parlamenter asambleler arasındaki işbirliğinin artırılmasının önemini vurgulamıştır. Katılımcılara, KEİPA'nın, Baltık Asamblesi ve sadece Avrupa'dan değil aynı zamanda dünyanın diğer bölgelerinden parlamentolar arası asamblelerle ortak çıkarların bulunduğu hususlarda işbirliğini derinleştirmeye açık ve hazır olduğunu söylemiştir.


Baltık Asanblesi, Litvanya, Letonya ve Estonya parlamentoları arasında bir işbirliği platformudur. Litvanya, Baltık Asamblesi'nin 40. Oturumunda, Başkanlığı Letonya'ya devretmiştir. 

 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU