KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın AGİT PA Parlamenterler Konferansına Katılımı, 4 Kasım 2021, Çevrimiçi

KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın AGİT PA Parlamenterler Konferansına Katılımı, 4 Kasım 2021, Çevrimiçi

KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Daniel Dulca, 4 Kasım 2021 tarihinde AGİT Parlamenterler Asamblesi 19. Güz Toplantısı himayesinde düzenlenen “Mevcut Güvenlik Zorlukları: Afganistan'a Odaklanma” başlıklı Çevrimiçi Konferansa katılmıştır.

Etkinlik, Taliban’ın Afganistan’daki yönetimi Ağustos 2021'de devralması devamında Afganistan'daki kötüleşen durum ve bunun AGİT bölgesi üzerindeki etkileri hakkında görüşlerini sunan AGİT bölgesinden 30'dan fazla parlamenterin ve parlamenter asamblelerin temsilcilerinin katılımıyla, çevrimiçi bir formatta gerçekleşmiştir.

Toplantıya AGİT PA Başkanı Sn. Margareta Cederfelt (İsveç) başkanlık yapmıştır. Sn. Cederfelt, konuşmasında, Afganistan'daki gelişmelerin komşu ülkeler ve genel olarak uluslararası güvenlik için çok büyük etkileri olduğunu kaydetmiştir.

Sn. Cederfelt, ayrıca, Taliban'ın tarihi göz önüne alındığında, Afganistan'ın bir kez daha terörist gruplar için güvenli bir sığınak haline geleceğine ve ayrıca zor kazanılmış hakları iptal edilecek olan kadınlar ve kız çocukları için zararlı sonuçların yaşanacağına dair ciddi endişelerin olduğunu vurgulamıştır. Tüm Afganların temel haklarının korunmasıyla insan güvenliğinin korunması esas olacaktır ve bu hususların tümü AGİT'in sağlam müktesebatında sahip olduğu konular olduğuna dikkat edilmelidir.

Etkinlikte ayrıca şu kişilerin konuşmaları yer almıştır: AGİT PA Siyasi İşler ve Güvenlik Komitesi Başkanı Sn. Richard Hudson (Birleşik Devletler); AGİT PA Ekonomik İşler, Bilim, Teknoloji ve Çevre Komitesi Başkanı Sn. Pere Joan Pons (İspanya); Demokrasi, İnsan Hakları ve İnsani Sorunlar Genel Komitesi Başkanı Sn. Sereine Mauborgne (Fransa) ve AGİT Çatışma Önleme Merkezi (CPC) Direktörü Büyükelçi Sn. Tuula Yrjölä.

Parlamenterler, müzakerelerde, insan hakları durumuna, özellikle kadın milletvekillerine ve daha genel olarak kadınlara, kızlara ve LGBT+ topluluklarına yönelik tehdit ve radikalleşmenin yarattığı tehlikelere ilişkin endişelerini dile getirmişlerdir. Afgan Hükümetinin düşme hızının baş döndürücü olduğu ve bu hızlı çöküşle ilgili olarak belirlenen temel etkenlerden birinin yolsuzluk olduğu ve bunun bir güvenlik sorunu olarak anlaşılması gerektiği belirtilmiştir. Böylesi bir durumda, AGİT bölgesindeki hukukun üstünlüğünü geliştirmeye yönelik çabaların iki katına çıkarılması gerektiği de vurgulanmıştır.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU