KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın “Tuna ve Karadeniz Bölgesindeki Deniz Çöpleri: Bölgelerden Somut Öneriler” Çevrimiçi Konferansına Katılımı, 4 Kasım 2021

KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın “Tuna ve Karadeniz Bölgesindeki Deniz Çöpleri: Bölgelerden Somut Öneriler” Çevrimiçi Konferansına Katılımı, 4 Kasım 2021

KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Miltiadis Makrygiannis, 4 Kasım 2021'de, çevrimiçi olarak tertiplenen “Tuna ve Karadeniz Bölgesindeki Deniz Çöpleri: Bölgelerden Somut Öneriler” konulu Konferansa katılmıştır.

Konferans, SEArica Tuna ve Karadeniz'den Sorumlu Başkan Yardımcısı MEP Carmen AVRAM'ın ev sahipliğinde,  Avrupa Çevresel Deniz Bölgeleri Konferansı Balkan ve Karadeniz Komisyonu (CPMR BBSC) ve Uluslararası Karadeniz Araştırmaları Merkezi (UKAM) tarafından  ortaklaşa düzenlenmiştir.

Toplantı, Avrupa'nın diğer deniz havzalarından önemli çıkarımları ve en iyi uygulamaları sunarak havzalar arası ve bilgi alışverişini teşvik etmek amacıyla Tuna ve Karadeniz bölgelerinden kilit bölgesel, siyasi ve özel paydaşlarla ılımlı bir müzakere havasında gerçekleşmiştir.

Etkinliğin amacı, bölgedeki deniz çöpüyle mücadele adına uygun ve somut önerileri tartışmak ve bu önerileri ortaya çıkarmaktı.

Geniş Karadeniz bölgesinden ve ötesinden paydaşlar, Avrupa kurumlarının temsilcileriyle deneyimlerini paylaşma ve fikir alışverişinde bulunma ve bölgede uygulanan farklı AB girişimleri ve programları çerçevesinde çok taraflı işbirliğini teşvik etme fırsatı bulmuşlardır.

Organizatörler, konferansın amacının AB, bölgesel ve ulusal politika yapıcılar ve kilit paydaşlar arasında bir diyalog platformu sağlamak ve paydaşların sahada karşılaştığı zorlukların daha iyi anlaşılmasını sağlayacak ve bu farklı ama kırılgan bölgelerdeki çeşitli AB politikalarından, stratejilerinden ve girişimlerinden kaynaklanan farklı fırsatların müzakere edilmesini teşvik etmekti.

Konferansa katılan panelistler arasında Uluslararası Tuna Nehrinin Korunması Komisyonu (ICPDR) İdari Sekreteri Sn. Ivan ZAVADSKY, Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu Daimi Sekreteryası ( Karadeniz Komisyonu) Kirliliğin Takibi ve Değerlendirilmesi Sorumlusu Sn. Irina MAKARENKO, Karadeniz CONNECT Projesi Koordinatörü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü (ODTÜ-İMS) (Türkiye) Profesörü Dr Barış SALIHOĞLU, Batı Yunanistan, CPMR Balkan ve Karadeniz Komisyonu Bölgesi Araştırma ve İnovasyon Bölgesel Konseyi Başkanı Profesör Ioannis KALAVROUZIOTIS, Piri Reis Üniversitesi (Türkiye), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Denizcilik İşletmeciliği Bölümü Profesörü Dr Taner ALBAYRAK,  Noord-Hollanda Bölge Bakanı (Hollanda) , CPMR Kuzey Denizi Komisyonu Üyesi Sn. Zita PELS ve diğer değerli katılımcılar bulunmaktaydı. .

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU