KEİPA Delegasyonu’nun, Ortodoks Parlamentolar Arası Asamblesi’nin 28. Genel Kurulu’na Katılımı, 23-25 ​​Temmuz 2021, Girit (Yunanistan)

KEİPA Delegasyonu’nun, Ortodoks Parlamentolar Arası Asamblesi’nin 28. Genel Kurulu’na Katılımı, 23-25 ​​Temmuz 2021, Girit (Yunanistan)

KEİPA Sırbistan Delegasyonu Başkanı Sn. Igor Becic ve KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev, Yunan Parlamentosu tarafından 23-25 Temmuz 2021 tarihlerinde, Girit’te 'te düzenlenen Ortodoks Parlamentolar Arası Asamblesi’nin (OPAA) 28. Genel Kurulu’na katılmışlardır.

Genel Kurul'un ana konusu “Dünyanın Geleceği, Salgın Sonrası Avrupa'nın Geleceği” idi. Genel Kurula, Ortodoks Parlamentolar Arası Asamblesi üyeleri, bazı devletlerin Ortodoksluk kiliselerinin temsilcileri, uluslararası parlamenter asamblelerden gözlemciler ve konuklar ile yerel yönetimlerin temsilcileri katılmıştır.

Asamblenin katılımcılarına hitap eden KEİPA Sırbistan Delegasyonu Başkanı Sn. Igor Becic, Karadeniz Bölgesi'nin dünya siyasetindeki önemini vurgulamış, barışın ve işbirliğinin geliştirilmesi ve oraya çıkan sorunların çözümü adına ortak yaklaşımların bulunması için dinler arası münasebetlerin güçlendirilmesinin gerekli olduğunu söylemiştir. Parlamenter diplomasinin bölgedeki güncel sorunların çözümündeki ve siyasi istikrarın güçlendirilmesindeki rolüne dikkat çekilmiştir.

KEİPA Delegasyonu, Genel Kurul çerçevesinde, Ortodoks Parlamentolar Arası Asamblesi Başkanı Sn. Sergei Gavrilov (Rusya) ve OPAA Genel Sekreteri Sn. Maximos Charakopoulos ile bir araya gelmiştir. Her iki Asamblenin işbirliğini daha da güçlendirmeye ve Geniş Karadeniz Bölgesi'nde güvenlik ve istikrar konusunda ortak bir etkinlik düzenlemeye hazır olduğu vurgulanmıştır.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU