KEİPA’nın KEİ Üye Devletleri Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına Katılımı, 30 Haziran 2021

KEİPA’nın KEİ Üye Devletleri Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına Katılımı, 30 Haziran 2021

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev, 30 Haziran 2021 tarihinde, çevrimiçi olarak tertiplenen KEİ Üye Devletleri Dışişleri Bakanları Konseyi 43. Toplantısına katılmıştır.

Toplantıya, Arnavutluk Cumhuriyeti, Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Gürcistan, Yunanistan Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna’nın dışişleri bakanlıkları temsilcilerinin yanı sıra KEİ ilgili kurumları, gözlemcileri ve sektörel diyalog ortakları katılmışlardır. 

Arnavutluk Cumhuriyeti Dışişleri ve Avrupa Bakanı, KEİ Dönem Başkanı Sn. Olta Xhacka ve KEİ UDS Genel Sekreteri Büyükelçi Sn. Michael Christides, konuşmacılara hitap etmişlerdir.

Katılımcılar, toplantıda, Örgütün faaliyetlerinin çeşitli yönleri ve KEİ bölgesindeki işbirliği  hususlarında fikir teatisinde bulunmuşlardır. Konsey, KEİ Kıdemli Memurlar Komitesinin toplantı raporlarını not etmiş, Yüksek Düzey Memurlar Komitesince sunulan taslak önergeleri, tavsiye kararlarını ve kararları müzakere edip onaylamıştır.  

KEİPA Genel Sekreteri, konuşmasında, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Meclisi’nin KEİPA’ya tam üye olması konusunda katılımcıları bilgilendirmiştir. KEİPA Genel Sekreteri, 22 Haziran 2021 tarihinde tertiplenen 57. KEİPA Genel Kurulu’nun sonuçları ve KEİPA komisyonlarının 2021 yılı ikinci yarısındaki faaliyetleri hakkında konuşmuştur.  Sn. Hajiyev, ayrıca, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Meclisi Başkanı’nın 23 Haziran 2021 tarihinde, KEİPA Uluslararası Sekreteryası’na gerçekleştirdiği ziyareti, KEİPA Heyetinin 18-19 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu’na katılımı ve KEİPA Genel Sekreteri’nin 24 Haziran 2021 tarihinde, Gürcistan Parlamentosuna gerçekleştirdiği ziyaret hususlarında, katılımcıları kısaca bilgilendirmiştir.

Toplantının kapanış bölümünde, KEİ Dönem Başkanlığı, 1 Temmuz 2021 tarihinden başlamak kaydıyla Arnavutluk Cumhuriyeti’nden Gürcistan’a (1 Temmuz – 31 Aralık 2021) geçmiştir.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU