KEİPA Uluslararası Sekreteryasinin Kovid -19'un Neticeleri ve Yeniden Daha İyisini İnşa Etme: Daha Dayanıklı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Bir Ekonomik İyileşme için Temel Reformlar” konulu OECD Seminerine Katılımı, 8 Haziran 2021

KEİPA Uluslararası Sekreteryasinin Kovid -19'un Neticeleri ve Yeniden Daha İyisini İnşa Etme: Daha Dayanıklı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Bir Ekonomik İyileşme için Temel Reformlar” konulu OECD Seminerine Katılımı, 8 Haziran 2021

KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Miltiadis Makrygiannis, Ekonomik kalkınma ve İşbirliği Örgütü tarafından, 8 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen " Kovid-19'un Neticeleri ve Yeniden Daha İyisini İnşa Etme: Daha Dayanıklı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Bir Ekonomik İyileşme için Temel Reformlar" başlıklı Çevrimiçi Seminerine katılmıştır.

Aralarında çok sayıda akademisyen, uzman, uluslararası kuruluş yetkilisi ve parlamenterin de bulunduğu katılımcılar, ABD ve büyük ekonomiler için en son ekonomik görünümü müzakere etmiş ve salgının işgücü piyasasının yanı sıra sosyal ve ekonomik eşitsizlik üzerindeki etkileri hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Oturumda, ayrıca, OECD genelinde ekonomik toparlanma için ihtiyaç duyulan ekonomi politikaları da tartışılmıştır.

ABD, Avrupa Birliği ve diğer büyük ekonomilerde aşılama oranlarının artması ve salgın ile ilgili kısıtlamaların hafifletilmesiyle birlikte, ülkeler, normale dönüşün nasıl göründüğünü anlamaya çalışmaktadırlar. Bununla birlikte, Kovid-19 sosyal, etnik ve ırksal gruplar arasındaki mevcut eşitsizlikleri daha da kötüleştirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde, renkli insanlar, kaybedilen hayatlar, daha yüksek işsizlik ve ekonomik zorluklar ve hatta aşıların piyasaya sürülmemesi bağlamında orantısız bir şekilde etkilenmiştir.

Seminerde, salgının tedarik zincirleri, sosyal güvenlik ağlarına eşit olmayan erişim ve iklim değişikliği dahil olmak üzere bir çok cephede direnç eksikliğini de derinleştidiği belirtilmiştir. Daha iyisini inşa etmek, pandemiden kaynaklananların yanı sıra önceden var olan zayıflıkların üstesinden gelmek için yapısal ve sistemik değişiklikler yapmak anlamına gelecektir. Hükümetlerin, üretkenliği artırmak ve yeniden tahsisi kolaylaştırmak ve insanların adil ve kapsayıcı bir iyileşmeye ulaşmalarına yardımcı olmak adına büyümenin önündeki yapısal engelleri aşmak, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik oluşturmak için şimdi harekete geçmeleri gerekmektedir.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Zinaida GRECEANII
Ekselansları Sn. Zinaida GRECEANII
(Moldova Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
(Ermenistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
(Yunanistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Alexey KONDRATENKO
Sn. Alexey KONDRATENKO
Sn. Alexey KONDRATENKO
(Rusya Federasyonu)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 

KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

    

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU