KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın Kovid-19 Neticeleri - Yeşil Bir Geçiş: Adil ve Eşit Bir Toparlanmanın Sağlanması konulu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Seminerine Katılımı, 25 Mayıs 2021

KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın Kovid-19 Neticeleri - Yeşil Bir Geçiş: Adil ve Eşit Bir Toparlanmanın Sağlanması konulu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Seminerine Katılımı, 25 Mayıs 2021

KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Miltiadis Makrygiannis, 25 Mayıs 2021'de Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından düzenlenen " Kovid-19 Neticeleri - Yeşil Bir Geçiş: Adil ve Eşit Bir Toparlanmanın Sağlanması " konulu Seminere katılmıştır.

Aralarında birkaç akademisyen, uzman, uluslararası kuruluşun görevlisi ve parlamenterlerin de bulunduğu katılımcılar, esas olarak, çevrenin bozulmasından orantısız bir şekilde etkilenen kesimlere odaklanarak, yeşil bir geçişin maliyetlerini eşit bir şekilde dağıtan politikaları nasıl uygulayabileceklerini müzakere etmişlerdir.

Konuşmacıların çoğu, Kovid-19 krizinin, eşitsizlik ve çevresel bozulmanın eş zamanlı zorluklarını birlikte ele almanın aciliyetini artırdığını belirtmişlerdir. Hükümetlerin Kovid-19 sonrası iyileşmenin temeline yeşil bir geçiş sağlamaya yönelik anlayışıyla birlikte, çevresel bozulmayı ele alan gelecekteki politikaların hem yeşil hem de insan merkezli olması hayati önem taşımaktadır. Bu husus, aktif işgücü piyasası politikaları, iyi hedeflenmiş gelir önlemleri ve işgücünün yeniden tahsisini kolaylaştırmak için becerilerin yükseltilmesi yoluyla, özellikle insan sermayesine yapılan yatırımda önem arz etmektedir.

Müzakereler, 'Eşitsizlikler-Çevre Bağlantısı” konulu OECD Raporu'ndan alınan verilere ve analizlere yönelmiş ve çevresel bozulmanın ve çevre politikalarının sonuçları olan sağlık, gelir ve refah , iş ve iş kalitesi ve güvenlik konulu dört refah boyutunda analiz ederek eşitsizlikler ve çevre bağına odaklanmıştır. Ayrıca, çevresel bozulmanın etkilerinin savunmasız gruplar ve haneler arasında yoğunlaşma eğiliminde olduğu vurgulanmıştır. Aynı zamanda, çevre politikalarının faydaları ve maliyetleri de hane halkları arasında eşit olmayan bir şekilde dağılmış olabilir. Bu bağlamda, kapsayıcı bir yeşil geçiş için politika paketleri şu konuları hedeflemelidir: (i) çevresel dışsallıkların fiyatlandırılmasının olası gerileyici etkisini azaltmak, (ii) işgücünün yeniden tahsisini kolaylaştırmak için beşeri sermayeye yatırım yapmak ve becerileri yükseltmek, (iii) sektörel ve mekana dayalı politikalar, (iv) verimli ve duyarlı yönetişim sağlamak.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU