KEİPA Uluslararası Sekreteryasının 'İklim Değişikliğiyle Mücadelede Parlamento Eyleminin Katalizasyonu' konulu Küresel Çevrimiçi Konferansına Katılımı, 11-12 Mayıs 2021

KEİPA Uluslararası Sekreteryasının 'İklim Değişikliğiyle Mücadelede Parlamento Eyleminin Katalizasyonu' konulu Küresel Çevrimiçi Konferansına Katılımı, 11-12 Mayıs 2021

KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Miltiadis Makrygiannis, INTER PARES | Ortak Parlamentolar ve AB Parlamentoların Kapasitesini Güçlendirme Küresel Projesi tarafından, 11-12 Mayıs 2021 tarihlerinde tertiplenen ‘İklim Değişikliğiyle Mücadelede Parlamento Eyleminin Katalizasyonu' konulu Küresel Çevrimiçi Konferansına katılmıştır.

Konferans, Avrupa ve uluslararası uygulamalarının en iyileri ve INTER PARES ortakları ve dünyanın dört bir yanındaki diğer parlamentolarının katılımıyla iklim değişikliğiyle ilgili parlamento eylemleri hakkında öğrenilen dersleri paylaşmıştır. Konferans, ilaveten, katılımcılara iklim değişikliği ile ilgili bir dizi parlamento yeniliğini sunarak, yasama, gözetim, temsil ve ulusal bütçe dahil olmak üzere parlamento sorumluluğunun temel alanlarını vurgulamıştır.

Oturumlarda, iklim değişikliğine karşı ulusal tepkileri yönetmek için çerçeve mevzuatın geliştirilmesi, parlamento değerlendirmeleri ve kabullerinin yanı sıra, özellikle Paris Anlaşması olmak üzere uluslararası iklim taahhütleri bağlamında iklim politikası gözetiminde parlamento inavasyonunu incelemiş,benimsenen yenilikçi yaklaşımların profilini çıkarmış, Avrupa Birliği'nin ötesinde ve iklim değişikliği ve çevresel bütçelemeye yönelik yaklaşımlar geliştirmede Parlamentoların rolünü analiz etmiştir.

Konferansta, ayrıca, Ulusal Parlamentoların ve Avrupa Parlamentosunun Avrupa düzeyinde yeşil gündemi ilerletmedeki rolü, parlamenter diplomasinin çevre koruma ve iklim değişikliği üzerine uluslararası düşünceyi ilerletme hususundaki önemli rolü ve ulusal politika çerçevelerinin ve parlamento gözetiminin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG'ler) tarafından yönlendirilmesi hususu müzakere edilmiştir.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU