KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın Tuna ve Karadeniz Bölgesinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği: Daha iyisi için görüşler Çevrimiçi Konferansına Katılımı, 22 Nisan 2021

KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın Tuna ve Karadeniz Bölgesinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği: Daha iyisi için görüşler Çevrimiçi Konferansına Katılımı, 22 Nisan 2021

KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Miltiadis Makrygiannis, Balkan ve Karadeniz Çevre Konferansı Komisyonu ve Avrupa Deniz Bölgeleri (CPMR BBSC) ve Uluslararası Karadeniz Araştırmaları Merkezi (UKAM) tarafından, 22 Nisan 2021 tarihinde ortaklaşa düzenlenen "Tuna ve Karadeniz Bölgesinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği: Daha iyisi için görüşler" başlıklı çevrimiçi konferansa katılmıştır.

MEP Carmen AVRAM'ın ev sahipliğini ve başkanlığını yaptığı çevrimiçi konferans iki oturumdan uluşmaktaydı. Oturumlardan ilki, nakliye, ticaret ve işgücü olumsuzluklarının neden olduğu balık ve su ürünleri tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar gibi balıkçılık sektörünün salgınla ilgili zorluklarını ele almıştır. İkinci oturumda ise Kovid-19 sonrası dönem için fırsatlar ve sonraki adımlar müzakere edilmiştir.

Konuşmacıların belirttiği gibi, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, perakendecilere ve restoranlara uygulanan Kovid-19'a karşı önleyici tedbirler sonucunda balıkçılık ve deniz ürünlerine olan talebin dramatik bir gerileme yaşaması ve diğer büyük ölçekli alıcıların faaliyetlerini azaltmaları veya geçici olarak kapatmaları nedenleriyle, Kovid-19 salgını sırasında en çok etkilenen sektörler arasında yer almıştır. Ayrıca, lojistik gibi balıkçılık ve deniz ürünleri endüstrilerinin bağlı olduğu sektörler de bu durumdan etkilenmiştir.

Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği üretim sektörleri, hem tatlı su hem de deniz olmak üzere son derece çeşitlidir ve daha geniş Karadeniz bölgesi için önemli sosyo-ekonomik öneme sahiptir. Kovid-19 salgınını ulusal ve uluslararası düzeyde kontrol altına almak için alınan tedbirler, sektörlerin operasyonlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemiş, bu durum zorluklarla sonuçlanırken, gelecek için de fırsatlar yaratmıştır.

Konferans, sahadaki paydaşların karşılaştığı zorlukların daha iyi anlaşılmasına olanak tanıyan bir tartışmayı teşvik etmek adına AB ve ulusal politika yapıcılar ve kilit bölgesel paydaşlar arasında bir diyalog platformu sağlamayı ve bu çerçevede çeşitli ancak yüksek potansiyele sahip bölgedeki AB politikaları, stratejileri ve girişimleri hedeflemekteydi

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Zinaida GRECEANII
Ekselansları Sn. Zinaida GRECEANII
(Moldova Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
(Ermenistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
(Yunanistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Aleksey KONDRATENKO
Sn. Aleksey KONDRATENKO
Sn. Aleksey KONDRATENKO
(Rusya Federasyonu)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU