KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın “Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet” konulu Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Toplantısına Katılımı, 14 Nisan 2021

KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Sekreteri Sn. Milena Ljubinkovic, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından, 14 Nisan 2021 tarihinde düzenlenen “Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet” konulu toplantıya katılmıştır.

Toplantı, Kovid-19'un cinsiyet eşitliğinin ilerlemesi ve kadınların ve kızların güçlendirilmesi üzerindeki etkisine dair kanıta dayalı bir anlayış oluşturmak için parlamentolara ve üyelerine destek sunmak, deneyim, iyi uygulamalar, alınan dersler ve tavsiye alışverişinde bulunmak; ve cinsiyete duyarlı iyileşme için yasama, gözetim ve bütçeyle ilgili parlamento eylemlerini belirlemek amaçlarıyla, PAB ve BM Kadınları tarafından düzenlenmiştir.

Toplantıda ortaya çıkan verilerin, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin Kovid-19'un patlak vermesinden bu yana yoğunlaştığını ve Kovid-19 salgınının gölgesinde cinsel ve cinsiyete dayalı şiddetin arttığını gösterdiği belirtilmiştir.

Kovid-19 döneminde, parlamentoların cinsiyet eşitliği başarısında kilit rollerini yerine getirmelerini sağlamak için yeni çalışma ve işleyiş yöntemlerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Parlamenterler, cinsiyete duyarlı parlamentolar ve cinsiyete duyarlı yasalar aracılığıyla cinsiyete duyarlı Kovid-19 iyileşmesini sağlamada önemli bir role sahiptir. Parlamentolar, Kovid-19 ile alakalı karar alma süreçlerinde kadınların katılımını ve liderliğini, cinsiyete duyarlı Kovid-19 mevzuatını, salgın konusunda hükümetin eylemlerinin toplumsal cinsiyet perspektifinden gözetimini teşvik etmeli ve parlamentoların işleyişinin ve çalışmalanın cinsiyete duyarlı adaptasyonunu uygulamalıdır.

Toplantıda, parlamentoların ve üyelerinin, Kovid-19'un kadınlar ve kızlar üzerindeki etkisini hafifletmek ve salgın sonrası cinsiyete duyarlı bir iyileşme sağlamak için siyasi irade uygulamak ve cinsiyete duyarlı eyleme katkıda bulunmak için benzersiz bir konumda oldukları sonucuna varılmıştır.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU