KEİPA Uluslararası Sekretaryası’nın KEİ-AB Etkileşimi Geçici Uzmanlar Çalışma Grubu On Sekizinci Çevrimiçi Toplantısına Katılımı, 15 Nisan 2021

KEİPA Uluslararası Sekretaryası’nın KEİ-AB Etkileşimi Geçici Uzmanlar Çalışma Grubu On Sekizinci Çevrimiçi Toplantısına Katılımı, 15 Nisan 2021

KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Daniel Dulca, 15 Nisan 2021 tarihinde düzenlenen, KEİ-AB Etkileşimi Geçici Uzmanlar Çalışma Grubu On Sekizinci Çevrimiçi Toplantısına katılmıştır.

Toplantıya, Arnavutluk Cumhuriyeti Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Bölgesel Girişim Birimi Başkanı Sn. Antonela DHIMOLEA başkanlık etmiştir.

Toplantıya, KEİ üye devletlerinin, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), KEİ İş Konseyi (KEİ İK) ve Uluslararası Karadeniz Araştırmaları Merkezi (UKAM) temsilcileri katılmıştır. KEİ Gözlemcilerinin ve Sektörel Diyalog Ortaklarının temsilcileri de toplantıda hazır bulunmuşlardır. Dünya Bankası temsilcisi ise toplantıya konuk olarak katılmıştır.

Katılımcılar, gündemdeki şu konularını müzakere etmişlerdir: KEİ Konseyinin Kararlarının ve Tavsiye Kararlarının Uygulanması ve Devlet ve Hükümet Başkanları ile KEİ Konseyi tarafından kabul edilen Deklarasyonların ve Ortak Beyanların takibi; KEİ UDS’nin Teklif Çağrılarına (Ufuk 2020, AB Hibeleri) ve Gelecekteki Ortak Projeler için Fırsatlara Katılımı; Dünya Bankası tarafından (GEF) Küresel Çevre Fonu "Karadeniz'i Mavileştirmek" Bölgesel Projesi’nin (BBSEA) Uygulanmasına İlişkin Güncelleme.

Dünya Bankası yetkilisi, GEF “Karadeniz'i Mavileştirmek” Bölgesel Projesi'nin (BBSEA) uygulanmasına ilişkin son gelişmeler hakkında kapsamlı bir sunum yapmış ve bu bağlamda, katılımcılar, bu konuda görüş alışverişinde bulunarak, Dünya Bankası temsilcisi tarafından yapılan ayrıntılı sunumdan duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir.

KEİ-AB Etkileşimi Geçici Uzmanlar Çalışma Grubu’nun bir sonraki toplantısının tarihi ve yeri ileri bir tarihte bildirilecektir.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU