KEİPA Uluslararası Sekreteryasının Parlamenterlerin Gücü: Etkili Kalkınmada İşbirliği için Fırsatlar ve Zorluklar, konulu PAB Seminerine Katılımı, 30 Mart 2021

KEİPA Uluslararası Sekreteryasının Parlamenterlerin Gücü: Etkili Kalkınmada İşbirliği için Fırsatlar ve Zorluklar, konulu PAB Seminerine Katılımı, 30 Mart 2021

KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Miltiadis Makrygiannis, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ve Etkili Kalkınma için Küresel Ortaklık (GPDC) tarafından, 30 Mart 2021 tarihinde ortaklaşa düzenlenen "Parlamenterlerin Gücü: Etkili Kalkınmada İşbirliği için Fırsatlar ve Zorluklar" başlıklı Seminere katılmıştır. 

Seminer, PAB ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayınlanan "Parlamentoların etkin kalkınma işbirliğine katılımını ve katkısını artırmaya yönelik kılavuz ilkeler" de ortaya konan konular çerçevesinde düzenlenmiştir.

Etkinliğe katılan parlamenterler ve uzmanlar, bu konuda parlamento eylemini ilerletme seçeneklerini müzakere etmiş ve parlamenterlerin hesap verebilir, kapsayıcı, katılımcı ve şeffaf yönetişimin kalkınmadaki işbirliğini etkin bir şekilde sunmasını ve kullanmasını sağlamada değerli ortaklar olarak, rolüne odaklanmışlardır.  Ayrıca, katılımcılar, parlamenterlere kalkınma hususundaki işbirliğinin ne olduğu ve bu işbirliğinin nasıl işlediği konusunda ve parlamentoların kaynakların daha etkili ve hesap verebilir kullanımını nasıl teşvik edebileceğine dair fikirler sağlamayı amaçlamışlardır. Seminer, parlamenterlere, kalkınmadaki işbirliği kaynaklarının nasıl harcanacağı konusunda yasama, bütçe ve gözetim işlevlerini tam olarak uygularken karşılaştıkları zorlukları ve fırsatları müzakere etme fırsatı da vermiştir.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU