KEİPA’nın Küresel Salgın Bağlamında Karadeniz Bölgesi'ndeki Toplumun, Ekonominin ve Kültürün Gelişiminde Yüksek Öğretimin Rolü” Uluslararası Konferansına Katılım, 30 Mart 2021

KEİPA’nın Küresel Salgın Bağlamında Karadeniz Bölgesi'ndeki Toplumun, Ekonominin ve Kültürün Gelişiminde Yüksek Öğretimin Rolü” Uluslararası Konferansına Katılım, 30 Mart 2021

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev, 30 Mart 2021 tarihinde tertiplenen "Küresel Salgın Bağlamında Karadeniz Bölgesi'ndeki Toplumun, Ekonominin ve Kültürün Gelişiminde Yüksek Öğretimin Rolü" adlı çevrimiçi Uluslararası Konferansa katılmıştır.

Konferans, Rusya Federasyonu Güney Federal Üniversitesi tarafından düzenlenmiş ve küresel salgın bağlamında Karadeniz bölgesindeki işbirliğinin mevcut durumunu ve  olasılıklarını tartışmayı ve aynı zamanda eğitim ve bilimsel kuruluşlar arasındaki bağları güçlendirmeyi ve uluslararası ve kültürlerarası diyalogun geliştirilmesini hedeflemekteydi.

Konferansa, KEİ üye devletlerinden, bilim ve eğitim kurumlarının temsilcileri, uluslararası ve bölgesel kuruluşların bilim, eğitim ve kültür alanındaki uluslararası ve bölgesel kuruluşların  temsilcileri katılmıştır. Konferans, bir genel oturum ve üç tematik bölüm (insan, doğa, toplum) çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Sn. Asaf Hajiyev, Konferansın açılışındaki konuşmasında, toplumun gelişiminde eğitim, bilim ve teknolojinin rolüne vurgu yapmıştır. Eğitim ve bilimin insan yaşamının tüm alanlarını etkilediği ve bilginin büyümesinin insan yaratıcılığını artırdığı kaydedilmiştir. Toplantıda, küresel salgın bağlamında yüksek öğretimin rolü de vurgulanmıştır.

 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU