“Karadeniz Bölgesinde SKH'lerin Uygulanması için Bilimsel Kanıta Dayalı Karar Verme Yaklaşımları” konulu Uluslararası Konferans, 24 Mart 2021

“Karadeniz Bölgesinde SKH'lerin Uygulanması için Bilimsel Kanıta Dayalı Karar Verme Yaklaşımları” konulu Uluslararası Konferans, 24 Mart 2021

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Sekreteri Pavlina Lozanova, Karadeniz Üniversite Ağı ve Romanya Hükümeti Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi tarafından, 24 Mart 2021 tarihinde, çevrimiçi olarak düzenlenen “Karadeniz Bölgesinde SKH'lerin Uygulanması için Bilimsel Kanıta Dayalı Karar Verme Yaklaşımları” konulu Uluslararası Konferansa katılmıştır.

Konferansa, parlamento üyeleri, hükümet yetkilileri, akademisyenler, öğrenciler, uzmanlar, KEİ üye devletlerinin gözlemcileri ve sektörel diyalog ortakları, KEİ ilgili kuruluşları ve diğer uluslararası kuruluşlar katılmıştır. Katılımcılar, bilimin ve teknolojinin önemini vurgulamış ve politika kararlarının, mevcut küresel durum bağlamında bilim ve teknolojinin hızlı evrimi göz önünde bulundurularak, nesnel kanıtlara ve bilimsel çerçevelere dayandırılması veya bu husulardan haberdar edilmesi gerektiğini vurgulamışlardır.

Sn. Lozanova, KEİPA Uluslararası Sekreteryası adına bir konuşma yapmış ve kanıta dayalı bilimsel yaklaşımların sürdürülebilirliğe ulaşmak için önemli bir araç olduğuna dikkat çekmiştir. Sürdürülebilir kalkınmanın ilkelerinden birinin, sorunların daha iyi bilimsel yöntemlerle anlaşılmasını gerektirdiğini ve küresel sürdürülebilirlik hedefine ulaşmak için ulusların bilgiyi paylaşması ve birleştirmesi gerektiğini belirtmiştir. Sn. Lozanova, KEİ üye devletlerinin bilimsel topluluklarının 2030 Gündemi Hedeflerinin uygulanmasına daha fazla katkıda bulunacak faydalı bir işbirliğini geliştirmesinin önemini vurgulamıştır.

Katılımcılar, karar verme sürecini objektif kanıtlar ve bilimsel çerçevelerle destekleyerek Karadeniz bölgesinde SKH'lerin uygulanmasına yönelik politikaların tasarlanması için izlenecek yeni yöntemleri belirlemek için fikir, en iyi uygulama ve bilgi teatisinde bulunmuşlardır.

Açılış konuşmacıları ve etkinliğe katılan uzmanlar, Karadeniz Bölgesinde Sürdürülebilir Kalkınmanın Sütunları Olarak Kültürel Miras Üzerine Mezuniyet Sonrası Eğitim ve Araştırma, Avrupa'da Kesintili ve Geçici Akımlar ve Karadeniz Drenaj Havzası gibi çok sayıda önemli konuya odaklanmışlardır.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU