KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın “İyi Toplum için Bilim ve Parlamenterler Arasında Köprüler Kurulması” konulu Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Seminerine Katılımı,17 Mart 2021

KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın “İyi Toplum için Bilim ve Parlamenterler Arasında Köprüler Kurulması” konulu Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Seminerine Katılımı,17 Mart 2021

KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Miltiadis Makrygiannis, Parlamentolar Arası Birlik tarafından, 17 Mart 2021 tarihinde tertiplenen “İyi Toplum için Bilim ve Parlamenterler Arasında Köprüler Kurulması” konulu Seminere katılmıştır.

Seminerde, uzmanlar ve parlamenterler, PAB Bilim ve Teknoloji Çalışma Grubunun kurulmasının onaylanmasının takibinde ve mevcut küresel salgın bağlamında bilim ve teknolojinin hızlı gelişimini hesaba katarak önemli konuları ele almışlardır.

Ulusal parlamentoların, halkın temsilcileri olarak, bilim ve teknolojinin toplum üzerindeki potansiyel etkisini derinlemesine tespit edip anlayabilmesi, bunların uygulanışıyla alakalı mevzuatlara ve siyasi eylemlere eşlik ederek, bu hususun halkın yararına nasıl somut girişimlere dönüştürülebileceğini belirlemesi gerektiğine dikkat çekilmiştir. Parlamentolar ve siyasetçiler, vatandaşlarının insan haklarını teknolojik gelişmelerin kötüye kullanımından korurken, bilimsel ilerleme yoluyla insanlığın gelişmesini sağlamada kilit bir rol oynamaktadırlar.

Açılış konuşmacıları ve etkinliğe katılan uzmanlar, üç önemli konuya odaklanmışlardır: 1) PAB Bilim ve Teknoloji Çalışma Grubu, Küresel Parlamento Ağı ve bir PAB Stratejisi dahil olmak üzere bilim ve politika arasında bir köprü kurmanın önemi, 2) Bilim ve teknolojinin kullanımında etik ve 3) Bilimin toplum ve barış için önemi.

Katılımcılar, ilaveten, PAB’ın bilim ve politika arasındaki boşluğu doldurmak ve bilim ve teknolojiyi toplumun yararına kullanmak için en iyi nasıl çalışabileceği, parlamentoların acil yasama ve politika belirleme kararları almaları bağlamında bilimsel tavsiyeleri etkin bir şekilde kullanma kabiliyetleri konusunda Kovid-19 salgınından çıkarılan dersler ve Kovid-19 salgını çerçevesinde toplumun bilime olan güveninin arttırılması adına parlamenterlerin izlemeleri gereken yollar hususlarda müzakerelerde bulunmuşlardır.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU