KEİPA Uluslararası Sekreteryası'nın AGİT PA 20. Kış Oturumuna Katılımı, 25 Şubat 2021

KEİPA Uluslararası Sekreteryası'nın AGİT PA 20. Kış Oturumuna Katılımı, 25 Şubat 2021

KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Miltiadis Makrygiannis, 25 Şubat 2021'de çevrimiçi olarak tertiplenen AGİT Parlamenter Asamblesi'nin 20. Kış Toplantısına katılmıştır.

250'den fazla parlamenterin çevrimiçi formatta bir araya geldiği toplantıda, uzayan çatışmalar, Ukrayna ve çevresindeki kriz, ekonomik ve çevresel güvenlik oluşturma ve COVID-19 salgınının güvenlik ve demokrasi üzerindeki etkisi gibi konular müzakere edilmiştir.

AGİT PA üyeleri, açılış oturumunda, Avusturya Milli Konseyi Başkanı Sn. Wolfgang Sobotka, AGİT PA Başkanı Lord Peter Bowness, AGİT Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Sn. Ann Linde ve AGİT Sekreteri Sn. Helga Schmid’in açılış konuşmalarını dinlemişler, devamında soru cevap kısmına geçilmiştir.

Başkan Sobotka, özellikle COVID-19 salgını bağlamında çok taraflılığa ve parlamentolar arası diplomasiye yönelik güçlü bağlılığı vurgulamıştır. Bu zorlu zamanlarda parlamentoların güvenliğinin önemini vurgulamış ve daha büyük başarı sağlamak için birlikte çalışmanın öneminin altını çizmiştir.

Başkan Bowness, AGİT'in kapsamlı güvenliğin özü olarak ilkeye dayalı diyalogu savunması gerektiğini kaydetmişti. Ayrıca, AGİT katılımcısı tüm Devletlerin kendi demokratik kurumlarını güçlendirdiği ve liderlerinin Helsinki ve Paris'teki taahhütlerini yerine getirdiği ve AGİT PA'nın yardımını almaya devam edecekleri görüşünü de ifade etmiştir.

Dışişleri Bakanı Linde, İsveç AGİT Başkanlığının önceliklerinin ana hatlarını çizmiş ve AGİT'in çalışmalarında parlamenterlerin rolünü vurgulamıştır. Milletvekillerinin seçim gözlem misyonlarına katılımlarının ve AGİT'in demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusundaki rolüne katkılarının altını çizmiştir.

Genel Sekreter Schmid, parlamenterlerin Örgütün çalışmaları için sürekli olarak yeni fikirler sunduğunu belirtmiştir. Dahası, parlamenterleri azimli olmaya ve herkes için güvenliği güçlendirecek somut sonuçlar için çalışmaya çağırmıştır.

AGİT PA Genel Sekreteri Roberto Montella tarafından yönetilen genel müzakerelerde, üyeler, AGİT alanında yeni ayrım çizgileri oluşturmaktan kaçınma gereğini vurgulamış ve göç, medya özgürlüğü, uzun süren çatışmalar ve kötüleşen insan hakları standartları gibi sorunları gündeme getirmişlerdir. AGİT milletvekilleri ayrıca, özellikle 1975 Helsinki Nihai Senedinin yaklaşan 50. yıldönümü ışığında, çok taraflılık ruhuna yeniden bağlanma gereğini vurgulamışlardır. Geçen sonbaharda Dağlık Karabağ ihtilafında silahlı çatışmanın yeniden başlaması, uzun süren çatışmalar çözülmediğinde ne olacağının trajik bir örneği olarak vurgulanmıştır.

Kış Toplantısı, genel komitelerin siyasi işler ve güvenlik, ekonomik ve çevresel işler ve insan hakları ile ilgili oturumları ile devam etmiştir.

 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Ludovic ORBAN
Ekselansları Sn. Ludovic ORBAN
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
(Ermenistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
(Yunanistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 

KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

    

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU