KEİPA Uluslararası Sekreteryası'nın Gelecek On Yılda Yeşil Altyapı: Kurumsal Yatırımların Değerlendirmesi konulu OECD Seminerine Katılımı, 14 Ocak 2021

KEİPA Uluslararası Sekreteryası'nın Gelecek On Yılda Yeşil Altyapı: Kurumsal Yatırımların Değerlendirmesi konulu OECD Seminerine Katılımı, 14 Ocak 2021

KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Miltiadis Makrygiannis, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Çevre Müdürlüğü tarafından, 14 Ocak 2021 tarihinde, çevrimiçi olarak düzenlenen “Gelecek On Yılda Yeşil Altyapı: Kurumsal Yatırımların Değerlendirilmesi” konulu Seminere katılmıştır.

Seminer, geçtiğimiz Ekim ayında OECD tarafından yayınlanan Rapora dayanmaktaydı. Rapor, OECD ve G20 ülkelerinde mukim kurumsal yatırımcılar tarafından altyapıya yapılan yatırımların türünün ilk örneği olan ampirik bir değerlendirmeyi sunmaktadır. Rapor, yeşil altyapının kurumsal yatırımını büyütmek adına politika araçları ve öncelikler hakkında rehberlik sağlamaktadır.

Açılış konuşmacıları enerji, su, ulaşım, sağlık ve altyapının sosyo-ekonomik kalkınma için kritik olduğunu vurgulamışlardır. Yeşil oluşum, yalnızca küresel iklim ve kalkınma taahhütlerini yerine getirmek için olmamakla beraber, aynı zamanda Covid-19 salgınının üstesinden gelinmesi sürecinde sosyo-ekonomik kalkınmayı sürdürmek için de kritik öneme sahip olacaktır. Kurumsal yatırımcıların uzun vadeli engin sermaye yapıları göz önüne alındığında, altyapı yatırımındaki boşluğu kapatmak için özellikle özel yatırıma ihtiyaç vardır. Yine de altyapı, küresel olarak yaklaşık 2,5-3 trilyon ABD doları tutarında tahmini yıllık yatırım açığından müzdariptir. Devam etmekte olan halk sağlığı acil durumu, altyapıya yeterince yatırım yapılmamasının risklerine ilişkin önemli bir hatırlatıcıdır. Dahası, Covid-19 krizi, birçok ülkede kamu yatırımlarını kısıtlayan hükümet bütçeleri, gelirleri ve borçları üzerindeki baskıları şiddetlendirmektedir. Yine de özel sermayeyi kritik altyapı gelişimine doğru önemli ölçüde seferber etme ihtiyacı ivedidir.

Seminerin sorular ve cevaplar bölümünde, hangi yatırımların “yeşil” olduğuna dair daha kesin ve tutarlı tanımların oluşturulmasının yatırımcılara güven ve güvence vererek yatırımları kolaylaştırabileceğine işaret edilmiştir. Hükümetler ve özel sektör yeşil bir iyileşme sağlamaya çalışırken, bu durum yeşil altyapı gelişimi için uygun bir zamanlamadır. Ancak, yeşil altyapıya yönelik yatırım akışlarını hızlandırmak için kararlı ve yenilikçi politikalar gerekecektir.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Zinaida GRECEANI
Ekselansları Sn. Zinaida GRECEANI
(Moldova Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
(Ermenistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
(Yunanistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Aleksey KONDRATENKO
Sn. Aleksey KONDRATENKO
Sn. Aleksey KONDRATENKO
(Rusya Federasyonu)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
(Romanya)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU