KEİPA Uluslararası Sekreteryası'nın ​​​​​​​KEİ Suçla Mücadelede, Özellikle de Organize Suçla Mücadelede İşbirliği Çalışma Grubu ve İrtibat Memurları Ağı Ortak Toplantısına Katılımı, 7 Aralık 2020, Video Konferans

KEİPA Uluslararası Sekreteryası'nın ​​​​​​​KEİ Suçla Mücadelede, Özellikle de Organize Suçla Mücadelede İşbirliği Çalışma Grubu ve İrtibat Memurları Ağı Ortak Toplantısına Katılımı, 7 Aralık 2020, Video Konferans

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Sekreteri Sn. Pavlina Lozanova, 7 Aralık 2020 tarihinde, video konferans sistemiyle düzenlenen KEİ Suçla Mücadelede, Özellikle de Organize Suçla Mücadelede İşbirliği Çalışma Grubu ve İrtibat Memurları Ağı Ortak Toplantısı’na katılmıştır.

Toplantıya, KEİ üye devletlerinden, Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Yunanistan Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti, Romanya, Rusya Fedrasyonu ve Ukrayna katılım sağlamıştır. KEİ ilgili kuruluşlarından Uluslararası Karadeniz Araştırmaları Merkezi, KEİ gözlemcilerinden Mısır Arap Cumhuriyeti ve İtalya Cumhuriyeti, KEİ sektörel ortaklarından KEİ Bölgesi Karayolu Taşımacıları Birliği ve misafir olarak Gümrükler ve Turizm Kuruluşları Teşkilatı temsilcileri de toplantıya katılmışlardır. Toplantıya Romanya İçişleri Bakanlığı, Avrupa İşleri, Schengen ve Uluslararası İlişkiler Genel Müdürlüğü Emniyet Müdürü Dr. Vilhelmina Lucinescu başkanlık yapmıştır.

Katılımcılar, Kovid-19 salgınıyla mücadeledeki tecrübeleri ve ülkelerindeki organize suçla mücadele ve bu doğrultuda arttırılan polis tedbirleri hususlarında fikir teatisinde bulunmuşlardır. İrtibat Memurları Ağı konusunda ise, Romanya, Rusya Federasyonu ve Yunanistan Cumhuriyeti temsilcileri bu Ağın faaliyetlerine tam desteklerini ifade etmişler ve işbirliğine erişimin daha da ilişkili bilgilerin değişimi yoluyla gerçekleştirilmesi adına irtibat  memurları arasındaki bağlantıların arttırılmasının önemini vurgulamışlardır. Üye devletler, ilaveten, KEİ Bölgesindeki Sınır Ötesi Suç Trendleri  ile alakalı gerçek durumun belirlenmesi için gerekli olan tüm bilgilerin ve hususların toplanması gayesiyle tüm KEİ üye devletlerine dağıtılacak olan bir soru anketinin ele alınması konusuna karar vermişleridir.

Ortak Toplantı çerçevesinde, Ülke Koordinatörü olan Romanya’nın temsilcisi, KEİ Suçla Mücadele Özellikle de Organize Suçla Mücadele Çalışma Grubu’nun 2018-2020 Dönemi Faaliyet Planı’nın uygulanışı konusundaki Raporu sunmuştur.

 

   

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Zinaida GRECEANI
Ekselansları Sn. Zinaida GRECEANI
(Moldova Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
(Ermenistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
(Yunanistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Aleksey KONDRATENKO
Sn. Aleksey KONDRATENKO
Sn. Aleksey KONDRATENKO
(Rusya Federasyonu)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
(Romanya)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU