KEİPA ve BDPK Daimi Komiteleri Ortak Toplantısı, 2 Aralık 2020

KEİPA ve BDPK Daimi Komiteleri Ortak Toplantısı, 2 Aralık 2020

Karadeniz Ekonomik İşbriliği Parlamenter Asamblesi ve Baltık Denizi Parlamenter Konferansı Daimi Komiteleri Ortak Toplantısı, 2 Aralık 2020 tarihinde, video konferans sistemiyle düzenlenmiştir. Toplantıda, “Demokrasi ve Kovid-19 Salgını” ve “Denizlerimizi Korumak: İklim Değişikliği ve Biyoçeşitlilik” konuları müzakere edilmiştir. Toplantıya, KEİPA ve BDPK üye ülkeleri milletvekilleri ve uluslararası teşkilatlardan uzmanlar katılmıştır.

Toplantının açılışında, KEİPA Başkan Yardımcısı, KEİPA Azerbaycan Delegasyonu Başkanı Sn. Eldar Guliyev ve BDPK Başkanı Sn. Piri Niemi (İsveç) birer konuşma yapmışlardır. Katılımcılar, ortak toplantıların tertiplenmesinin ve Baltık Denizi ve Karadeniz bölgelerindeki çelşitli konulardaki tecrübelerin ve bilgilerin teatisinin faydalı olduğunu vurgulamışlardır.

BDPK Başkanı Sn. Piri Niemi tarafından başkanlığı yürütülen “Demokrasi ve Kovid-19 Salgını” hususundaki birinci oturumda, İsveç Dışişleri Bakanı Sn. Ann Linde ve KEİPA Türkiye Delegasynu Başkanı Sn. Cemal Öztürk birer konuşma yapmışlardır. KEİPA ve BDPK üye ülkelerinin parlamento temsilcileri ülkelerindeki salgın durumu konusunda konuşmuşlar ve salgın dönemindeki parlamenter çalışmalar deneyimlerini paylaşmışlardır.

KEİPA Başkan Yardımcısı, KEİPA Yunanistan Delegasyonu Başkanı Sn. Simeon Kedikoglou tarafından başkanlığı yapılan “Denizlerimizi Korumak: İklim Değişikliği ve Biyoçeşitlilik” konulu ikinci oturum çerçevesinde, Karadenizin Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu Daimi Sekreteryası Uzmanı Sn. İrina Makarenko,  Stokholm Üniversitesi Baltık Denizi Merkezi Bilim Müdürü Sn. Christoph Humborg ve BDPK İklim Değişikliği ve  Biyoçeşitlilik Çalışma Grubu Başkanı Sn. Cecilie Tenfjord-Tofby tarafından sunumlar yapılmıştır.

Toplantının sonunda, KEİPA Eekonomi, Ticaret,  Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı Sn. Constantin-Catalin Zamfira (Romanya) ve BDPK Başkanı Sn. Piri Niemi (İsveç) tarafından konuşmalar yapılmıştır. İki Asamble arasında ortak organizasyonların düzenlenmesinin önemi vurgulanmıştır. Ortak toplantıların tertiplenmesine gelecekte de devam edilmesine karar verilmiştir.  

 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU