KEİPA Uluslararası Sekreteryası'nın Parlamentolar Arası Birlik tarafından düzenlenen “COVID-19 döneminde evrensel sağlık güvencesi – En iyi parlamenter uygulamalar ve ilgili güçlükler” Konulu Seminere Katılımı, 17 Kasım 2020

KEİPA Uluslararası Sekreteryası'nın Parlamentolar Arası Birlik tarafından düzenlenen “COVID-19 döneminde evrensel sağlık güvencesi – En iyi parlamenter uygulamalar ve ilgili güçlükler” Konulu Seminere Katılımı, 17 Kasım 2020

KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Daniel Dulca, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından 17 Kasım 2020 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenen “COVID-19 döneminde evrensel sağlık güvencesi - En iyi parlamenter uygulamalar ve ilgili güçlükler” başlıklı internet tabanlı seminere katılmıştır.

Evrensel Sağlık Güvencesi (ESG), ilave mali zorluklara yol açmaksızın her kişinin gerektiği şekilde kaliteli sağlık hizmetlerine eşit erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Mevcut COVID-19 krizi, kriz öncesi dönem itibariyle de sorunlu olan dünya genelindeki sağlık sistemleri nezdinde daha fazla soruna yol açmış ve ilgili alanda farklı sosyo-ekonomik statüye sahip gruplar arasındaki mevcut eşitsizlikleri daha da arttırarak toplumun savunmasız kesimlerini daha yüksek bir risk altına sokmuştur. ESG, ülkelerin genel olarak salgınların önlenmesine yönelik olarak aldıkları tedbirler ile salgınlara karşı verdikleri tepkiler ve spesifik olarak ise COVID-19’a karşı verdikleri mücadeleler açısından fark yaratan temel bir insan hakkı unsuru olarak sağlık hakkının gözetilmesi gerekliliğine yeniden vurgu yapmaktadır. PAB Sağlık Danışma Grubu, sağlıkla ilgili uluslararası taahhütlerin uygulanması noktasında parlamentolara rehberlik etmektedir.

Bu bağlamda gerçekleştirilen söz konusu Toplantı’nın moderatörlüğünü Daimi Gözlemci statüsündeki PAB New York Ofisi Başkanı Sn. Patricia Torsney yapmıştır. Toplantı’nın açılış konuşması ise PAB Sağlık Danışma Grubu Başkanı ve Zambiya Parlamentosu Milletvekili Sn. Given Katuta tarafından gerçekleştirilmiştir.

Toplantı’nın başlıca konuşmacıları arasında; Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) ESG ve Sağlık Sistemleri Hukuku Takım Lideri Sn. David Clarke, PAB Sağlık Danışma Grubu üyesi ve Tayland Parlamentosu Milletvekili Sn. Pechdau Tohmeena ve Kanada Parlamentosu Milletvekilleri Sn. Rachel Blaney ve Sn. Sven Spengemann yer almıştır.

İnternet tabanlı olarak gerçekleştirilen söz konusu seminerde, ESG ile ilgili olarak Parlamentolar nezdinde gerçekleştirilen ilerlemeler değerlendirilmiştir. Toplantı kapsamında katılımcılar ESG'nin salgında gelinen durum göz önüne alınarak COVID-19 krizinin yönetimine daha iyi bir şekilde nasıl dahil edilebileceği konusunda müzakerelerde bulunmuş ve ilgili olarak ESG’nin acil durum hazırlıkları ve müdahalelerine sağladığı desteklere ilişkin örnekler vermiştir.

Toplantı, Parlamentolara COVID-19 salgınına karşı mücadele bağlamında ESG hakkında genel bir bakış sağlamıştır. Toplantı ayrıca, ulusal düzeyde parlamenter müdahalelerin etkisinin güçlendirilmesi noktasında ülkelerin edindikleri deneyimlerin ve iyi uygulamaların paylaşılması yoluyla, COVID-19 krizi bağlamında ESG kapsamında üstlenilebilecek yaklaşımlar ve eylemler konusunda görüş alışverişinde bulunma fırsatını da vermiştir.

 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Zinaida GRECEANII
Ekselansları Sn. Zinaida GRECEANII
(Moldova Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
(Ermenistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
(Yunanistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Aleksey KONDRATENKO
Sn. Aleksey KONDRATENKO
Sn. Aleksey KONDRATENKO
(Rusya Federasyonu)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU