KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) “Kovid-19’un Eğitim Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi: Hükümetler ve Araştırmacılar için Yeni bir Araç” konulu Çevrimiçi Seminere Katılımı, 15 Ekim 2020

KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) “Kovid-19’un Eğitim Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi: Hükümetler ve Araştırmacılar için Yeni bir Araç” konulu Çevrimiçi Seminere Katılımı, 15 Ekim 2020

KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Daniel Dulca, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından, 15 Ekim 2020 tarihinde, Daha İyi Hayatlar için Daha İyi Politikalar temasıyla tertiplenen “Kovid-19’un Eğitim Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi: Hükümetler ve Araştırmacılar için Yeni bir Araç” konulu çevrimiçi seminere katılmıştır.

Kovid-19 salgını, bir çok ülkede yüksek sayıdaki öğrencide eğitim eksikliği yaratarak, tüm dünyadaki eğitime geniş hasarlar vermiştir. Bu kayıplar, sadece öğrencilerin biresysel başarılarında değil, aynı zamanda, eğitim sisteminin bir bütün olarak performansında da derin etkiler bırakabilir.

OECD, bu konuya değinerek, öğrenci öğrenimi ve refahı üzerindeki değişik etkileri ve çeşitli sistemlerdeki eğitimlerde meydana gelen duraklamayı ya da değişimi ortaya çıkarmayı amaçlayan PISA Küresel Kriz Modülü’nü geliştirmiştir.

Tüm eğitim kurumlarının yeterli ve yüksek kalitede kaynaklara ve uygun desteğe sahip olması ve tüm seviyelerdeki öğrencilere eşit hakların temin edilmesi önemlidir.  

Toplantının moderatörlüğü OECD Eğitim Yetenekleri Strateji Başkanı Sn. Haneri Perason tarafından yapılmıştır.

Ana konuşmacılar arasında OECD Eğitim ve Yetenek Direkrörü Sn. Andreas Achleicher ve Eğitim Seviye Dairesi Geniş Çapta Değerlendirme Ölçütü Müdürü Dr. Jonas P. Bertling bulunmaktaydı.

Müzakereler, Kovid-19 salgınının eğitimdeki etkileri ve bu yeni modülün hükümetlere uygun tedbirleri almalarında nasıl yardımcı olacağı hususlarına da odaklanmıştır.

Toplantının sonunda, katılımcılar, mevcut salgının eğitim sistemine getirdiği krize çözümler bulunması adına istişarelerde bulunmuş ve bu doğrultuda çaba sarfetmişlerdir.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Zinaida GRECEANI
Ekselansları Sn. Zinaida GRECEANI
(Moldova Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
(Ermenistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
(Yunanistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Nicolae CIUBUC
Sn. Nicolae CIUBUC
Sn. Nicolae CIUBUC
(Moldova Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Aleksey KONDRATENKO
Sn. Aleksey KONDRATENKO
Sn. Aleksey KONDRATENKO
(Rusya Federasyonu)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
(Romanya)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU