Asamble Başkanlık Divanı ve Daimi Komitesi Toplantıları, 6 Ağustos 2020, Video Konferans

Asamble Başkanlık Divanı ve Daimi Komitesi Toplantıları, 6 Ağustos 2020, Video Konferans

Asamble Başkanlık Divanı ve Daimi Komitesi Toplantıları, 6 Ağustos 2020 tarihinde, video konferans sistemiyle tertiplenmiş ve KEİPA Başkanı, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Sn. Archil Talakvadze bu toplantılara Başkanlık yapmıştır.

Asamble Başkanlık Divanı 62. Toplantısı, Başkanlık Divanı 61. Toplantısı tutanaklarını, Genel Kurul 55. Oturumu Taslak Gündemini, 55 Genel Kurul Taslak Programını, KEİPA Genel Kurulu 55. Oturumu Prosedür Notlarını, Asamble Çalışma Raporunu ve KEİPA Temsilcilerinin Temmuz - Aralık 2020 tarihleri arasındaki uluslararası toplantılara katılımlarını kabul etmiştir. Başkanlık Divanı, Asamble Bütçesinin idaresi hususundaki bilgileri not etmiştir.   

Başkanlık Divanı, Genel Kurul Oturumunda seçimleri yapılacak KEİPA Başkan Yardımcılığı pozisyonu adaylıklarını onaylamıştır.

Başkanlık Divanı üyeleri, KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Sekreterliği pozisyonunun boşaldığının ilan edilmesine karar vermiştir.

Başkanlık Divanı, KEİPA Organizasyon İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısının ve KEİPA Parlamentolar Arası İlişkilerden ve Protokolden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısının seçimlerinin 2020 Yılı Aralık Ayında, Atina’da yapılmasına karar vermiştir.  

KEİPA Daimi Komitesi 55. Toplantısı, 54. Toplantının tutanaklarını onaylamış, Genel Kurul 55. Oturumu Taslak Gündemini, Parlamenter Asamble Çalışma Raporunu ve Komisyonların 2020 Yılı ikinci yarısındaki gündem maddelerini kabul etmiş ve KEİPA 2020 Takvimini onaylamıştır.  

Daimi Komite üyeleri, KEİPA temsilcilerinin Kasım 2019 – Temmuz 2020 tarihleri arasındaki uluslararası toplantılara katılımlarıyla alakalı bilgileri not etmiştir. Daimi Komite, ayrıca, 2019 Mali Yılı Denetleme Raporu, 2020 Bütçesi katkı payları ve KEİPA 2021 Taslak Bütçesi hususlarındaki bilgileri de not etmiştir.   

Daimi Komite, KEİPA İç Tüzüğü ve KEİPA Uluslararası Sekreteryası Personel Yönetmeliği üzerine sunulan değişiklik önerilerini onaylamıştır.

Daimi Komite, “Video Konferans Toplantılarında Gizli Oylama Düzenlenmesi” başlıklı Kararı onaylamıştır.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Constantine TASSOULAS
Ekselansları Sn. Constantine TASSOULAS
(Yunanistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
(Ermenistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
(Yunanistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Nicolae CIUBUC
Sn. Nicolae CIUBUC
Sn. Nicolae CIUBUC
(Moldova Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Sergei MELIKOV
Sn. Sergei MELIKOV
Sn. Sergei MELIKOV
(Rusya Federasyonu)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
(Romanya)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU