KEİPA’nın “Karadeniz Bölgesinde Güven Tesisi” konulu UKAM Konferansı’na Katılımı, 9 Aralık 2019, Atina

KEİPA’nın “Karadeniz Bölgesinde Güven Tesisi” konulu UKAM Konferansı’na Katılımı, 9 Aralık 2019, Atina

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev ve KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Miltiadis Makrygiannis, Frankfurt Barış Araştırmaları Enstitüsünün işbirliğiyle Uluslararası Karadeniz Araştırmaları Merkezi (UKAM) tarafından, 9 Aralık 2019 tarihinde, Atina’da tertiplenen “Karadeniz Bölgesinde Güven Tesisi” konulu Konferansa katılmışlardır.

Konferans, ulusal ve bölgesel paydaşlar için bir diyalog platformu sağlamayı ve ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal seviyelerdeki geçişli faaliyetler yoluyla güven tesisi müzakerelerini teşvik etmenin yanı sıra taraflar arasındaki diyalogu ve anlayışı desteklemenin bir aracı olarak mevcut faaliyetleri ve süreçleri vurgulamayı ve güven tesisi önlemlerinin bilgi ve en iyi uygulamalarını paylaşmayı hedeflemekteydi.

KEİPA Genel Sekreteri, Karadeniz Bölgesindeki parlamenter diplomasi hususundaki konuşmasında, Karadeniz Bölgesinin dünya siyasetindeki önemli rolünün ve aynı zamanda bölgenin karşılaşmakta olduğu ciddi sorunların altını çizerek, katılımcılara, KEİPA ve KEİPA’nın faaliyetleri hakkında bir çok bilgi sunmuş ve devletler arasındaki işbirliğinin ve iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ihtiyacını vurgulamıştır. Bu gaye doğrultusunda, parlamenter diplomasinin temeli olan parlamenterler arasındaki diyalog ve işbirliği, devletler arasındaki gerilimin hafifletilmesine ve insan hakları, parlamenter demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarındaki karmaşık sorunlara makul çözümler bulunmasına olumlu katkılar sağlamaktadır.       

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev ve KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Miltiadis Makrygiannis, aynı gün, Yunanistan Cumhuriyeti Turizm Bakanlığına bir ziyarette bulunmuş ve Turizm Bakan Yardımcısı Sn Manos Konsolas ile bir araya gelmişlerdir. Sn. Hajiyev ve Sn. Konsolas, 2020 yılının Mayıs ayının başında, ilacın mucidi Hippocrates’in doğum yeri olan Kos adasında düzenlenmesi planlanan turizm, eğitim ve Karadeniz Bölgesindeki turizm projelerine destek hususlarına adanacak bir forumun ortaklaşa düzenlenmesi konusunu müzakere etmişlerdir. Forumun yapısı ve müzakere konuları hakkında fikir teatisinde bulunulmuştur. Organizasyonun detayları hakkında bilgi paylaşımına gelecek haftalarda devam edilmesine karar verilmiştir.

 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Constantine TASSOULAS
Ekselansları Sn. Constantine TASSOULAS
(Yunanistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
(Ermenistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
(Yunanistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Nicolae CIUBUC
Sn. Nicolae CIUBUC
Sn. Nicolae CIUBUC
(Moldova Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Sergei MELIKOV
Sn. Sergei MELIKOV
Sn. Sergei MELIKOV
(Rusya Federasyonu)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
(Romanya)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU