54. KEİPA Genel Kurulu, 19-21 Kasım 2019, Sofya, İkinci Gün, Üçüncü Oturum, 21 Kasım 2019

54. KEİPA Genel Kurulu, 19-21 Kasım 2019, Sofya, İkinci Gün, Üçüncü Oturum, 21 Kasım 2019

54. KEIPA Genel Kurul Oturumu, calışmalarına, 21 Kasım 2019 tarihinde devam etmiştir. 

Genel Kurul Oturumunun ikinci gününde, Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu çerçevesinde, "KEİ Üye Devletlerinde İşsizlik: Devletin Istihdam Yaratılmasının Kolaylaştırılmasındaki  Roĺü" hususundaki Rapor ve 172/2019 Sayılı Tavsiye Kararı onaylanmıştır. 

Asamble, ayrıca, Daimi Komitenin 55. Genel Kurulun 2020 yılının Haziran ayında Gürcistan'da yapılması kararını teyid etmiştir. Ayrıca, komisyonların bahar toplantılarında şu hususların müzakere edilmesine karar verilmiştir. 

KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu çerçevesinde "KEİ Üye Devletlerinde Finansal Teknolojilerin Gelişimi" ;  KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu çerçevesinde "Avrupa ve Asyayı Bağlayan Projelerin (Tek Kuşak -Tek Yol) Gerçekleştirilmesi adına Yasal Çerçeve" ve KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Çerçevesinde "KEİ Üye Devletlerindeki Tarihi Sağlık Tesislerinin Korunması ve Çağdaş Rolü"

Genel Kurul, KEİPA 2020 Bütçesini kabul etmiş ve 2021 Taslak Bütçesini ve 2019 Mali Yılı Denetleme Raporunu hazırlayacak olan KEİPA Taslak Bütçe ve Denetleme Komisyonunu (Moldova, Sırbistan, Türkiye) oluşturmuştur.

Genel Kurulun sonundan KEİPA Başkanlığı Gürcistan Parlamentosuna devredilmiştir. 

Genel Kurul, çalışmalarını, 21 Kasım 2019 tarihinde tamamlamıştır. 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Constantine TASSOULAS
Ekselansları Sn. Constantine TASSOULAS
(Yunanistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
(Ermenistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
(Yunanistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Nicolae CIUBUC
Sn. Nicolae CIUBUC
Sn. Nicolae CIUBUC
(Moldova Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Sergei MELIKOV
Sn. Sergei MELIKOV
Sn. Sergei MELIKOV
(Rusya Federasyonu)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
(Romanya)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU