54. KEİPA Genel Kurulu, 19-21 Kasım 2019, Sofya – İkinci Gün, 20 Kasım 2019 – Genel Kurul Oturumu

54. KEİPA Genel Kurulu, 19-21 Kasım 2019, Sofya – İkinci Gün, 20 Kasım 2019 – Genel Kurul Oturumu

54. KEİPA Genel Kurulu Oturumu çalışmalarına 20 Kasım 2019 tarihinde başlamıştır. Toplantıya, KEİPA Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Romanya, Rusya, Sırbistan, Türkiye ve Ukrayna’dan parlamento temsilcileri katılım sağlamıştır. KEİ Dönem Başkanlığı Temsilcisi, KEİ Uluslararası Daimi Sekreteryası Genel Sekreteri, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Genel Sekreteri, Uluslararası Karadeniz Araştırmaları Merkezi Genel Müdürü ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Karayolu Nakliyecileri Birliği Genel Sekreteri de toplantıya katılmıştır.

Fransa Parlamentosu, Slovakya Cumhuriyeti Milli Konseyi, Ortodoks Parlamentolar Arası Asamblesi, Baltık Denizi Parlamenter Konferansı, Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi temsilcileri, toplantıya Gözlemci Statüsüyle katılmıştır.  Baltık Asamblesi, Türk Konseyi ve Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı temsilcileri de toplantıya misafir olarak katılmışlardır.    

Genel Kurul Oturumu, KEİPA Başkanı, Bulgaristan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Ekselansları Sn. Tsveta Karayancheva, KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı Sn. Petar Kanev ve Bulgaristan Cumhuriyeti Milli Meclisi Dış Siyaset Komitesi Başkanı Sn. Dzhema   Gozdanova’nın konuşmalarıyla başlamıştır. Toplantıda, Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Sn. Boyko Borisov ve Bulgaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ekselansları Sn. Rumen Radev ve   KEİ Yunanistan Dönem Başkanı’nın mesajları sunulmuştur. KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf  Hajiyev de açılış töreninde bir konuşma yapmıştır.                               

Açılış Töreninin devamında, Asamblenin mevcut ve eski üyeleri, KEİ Bölgesindeki parlamentarizmin gelişimine sağladıkları katkıları ve Asamble için devam eden destekleri vesilesiyle KEİPA Onur Madalyasıyla taltif edilmişlerdir.  

Parlamenter Asamblenin ilk gününde, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Uluslararası Daimi Sekreteryası Genel Sekreteri, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Genel Sekreteri, Uluslararası Karadeniz  Araştırmaları Merkezi Genel Müdürü, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Karayolu Nakliyecileri Birliği Genel Sekreteri  ve gözlemciler ve misafirler birer konuşma yapmışlardır.

Asamble üyeleri, Ermenistan’dan Sn. Anush Begloian’ı ve Yunanistan’dan Sn. Symeon Kedikoglou’nu KEİPA Başkan Yardımcıları olarak seçmişlerdir.

Asamble, Asamble Çalışma Raporu’nu ve Elli Üçüncü Genel Kurul Tutanağını onaylamış ve  Asamblenin yeni üyelerinin yetki belgelerini tasdik etmiştir.

Asamble, KEİPA ulusal delegasyonlarının başkanlarının katılımıyla, Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin Avrupa Boyutu: AB – KEİ İşbirliğinin  Mevcut Durumu ve Beklentiler” hususunu genel müzakere konusu olarak istişare etmiştir.  

Asamble, Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu çerçevesinde, “KEİ Üye Ülkeleri Arasında Çifte Verginin Kaldırılması Amacıyla Tercihli Ticaret Anlaşmalarının Yapılması” konusundaki Raporu ve 170/2019 Sayılı Tavsiye Kararı’nı ve Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu çerçevesinde ise “KEİ Bölgesinde Ulaşım Güzergahlarının Gelişiminin Hukuki ve Siyasi Yönleri” konusundaki Raporu ve 171/2019 Sayılı Tavsiye Kararını onaylamıştır.

Genel Kurul, çalışmalarına, 21 Kasım 2019 tarihinde devam etmiştir.

 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Constantine TASSOULAS
Ekselansları Sn. Constantine TASSOULAS
(Yunanistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
(Ermenistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
(Yunanistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Nicolae CIUBUC
Sn. Nicolae CIUBUC
Sn. Nicolae CIUBUC
(Moldova Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Sergei MELIKOV
Sn. Sergei MELIKOV
Sn. Sergei MELIKOV
(Rusya Federasyonu)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
(Romanya)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU