54. KEİPA Genel Kurulu, 19-21 Kasım 2019, Sofya – Birinci Gün – 19 Kasım 2019 – KEİPA İç Tüzüğü Çalışma Grubu, Asamble Başkanlık Divanı ve Daimi Komite Toplantıları

54. KEİPA Genel Kurulu, 19-21 Kasım 2019, Sofya – Birinci Gün – 19 Kasım 2019 – KEİPA İç Tüzüğü Çalışma Grubu, Asamble Başkanlık Divanı ve Daimi Komite Toplantıları

54. KEİPA Genel Kurulu’nun ilk gününde, KEİPA İç Tüzüğü Çalışma Grubu, Asamble Başkanlık Divanı ve Daimi Komite toplantıları gerçekleştirilmiştir.

KEİPA İç Tüzüğü Çalışma Grubu Toplantısı, KEİPA Başkan Yardımcısı Sn. Eldar Guliyev Başkanlığında tertiplenmiştir. Toplantıya, 12 KEİ üye devletinin tüm parlamenter delegasyonlarının temsilcileri katılım sağlamıştır. Bulgaristan ve Romanya delegasyonlarının değişiklik önerileri müzakere edilmiş, ancak oy birliği sağlanamadığı için bu değişiklik önerileri kabul edilmemiştir.

61. Asamble Başkanlık Divanı Toplantısına, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova, Rusya ve Sırbistan’dan KEİPA Başkan Yardımcıları iştirak etmiştir. Toplantıya, KEİPA Başkanı, Bulgaristan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sn. Tsveta Karayancheva başkanlık yapmıştır. Asamble Başkanlık Divanı, 19 Haziran 2019 tarihinde, Bakü’de düzenlenen 60. Başkanlık Divanı Toplantısının Tutanaklarını,  54. Daimi Komite Toplantısının Gündemini ve KEİPA Genel Kurulu 54. Oturumunun Prosedür Notlarını değerlendirmiş, Genel Kuruldaki konuşma sürelerini 5 dakika ile sınırlandırma kararı almış, Parlamenter Asamblenin Çalışma Raporunu ve KEİPA temsilcilerinin 2020 Yılının ilk yarısındaki uluslararası toplantılara katılımları hususundaki bilgileri ele almıştır. Başkanlık Divanı, KEİPA Başkan Yardımcılığı pozisyonu için adaylıkları kabul etmiş ve Sırbistan’dan Sn. Milena Ljubinkoviç’i, 1 Mart 2020 tarihinden başlamak kaydıyla, KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Sekreteri olarak ve Moldova’dan Sn. Cristina Macovei’yi, 1 Şubat 2020 tarihinden başlayarak, KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Sekreteri olarak atamıştır. İlaveten, Başkanlık Divanı, KEİPA Organizasyon İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı seçiminin 2020 yılının Haziran ayında, Gürcistan’da tertiplenecek olan 55. Genel Kurul çerçevesinde düzenlenmesi kararını almıştır. 62. Başkanlık Divanı Toplantısının, 2020 yılının Haziran ayında, Gürcistan’da,  Genel Kurul Oturumunun bir gün öncesinde düzenlenmesine karar verilmiştir.

54. KEİPA Daimi Komitesi Toplantısı, KEİPA Başkanı, Bulgaristan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sn. Tsveta Karayancheva’nın Başkanlığında, 12 KEİ üyesi devletin parlamenter delegasyonlarının başkanlarının ve Asamble Başkanlık Divanı üyelerinin katılımıyla tertiplenmiştir. Daimi Komite, 53. Toplantısının tutanaklarını onaylamış, 54. Genel Kurul Oturumunun Gündemini kabul etmiş, Parlamenter Asamblenin faaliyetleri hususundaki Raporu ve Komisyonların 2020 Yılının ilk yarısında ele alınacak olan konular hakkındaki önerilerini onaylamış ve KEİPA 2020 Takvimini kabul etmiştir. Daimi Komite üyeleri, KEİPA temsilcilerinin 2019 yılının Haziran-Kasım ayları arasındaki dönemde uluslararası toplantılara katılımlarının yanı sıra 2019 Bütçesi için katkı paylarının tasdiki hususundaki bilgileri not etmiştir. Bir sonraki 55. Daimi Komite Toplantısının, 2020 yılının Haziran ayında, Gürcistan’da, Genel Kurul Oturumunun bir gün öncesinde düzenlenmesine karar verilmiştir.

54. Genel Kurul Oturumu, 20-21 Kasım 2019 tarihlerinde, Sofya’da düzenlenecektir.    

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Constantine TASSOULAS
Ekselansları Sn. Constantine TASSOULAS
(Yunanistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
(Ermenistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
(Yunanistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Nicolae CIUBUC
Sn. Nicolae CIUBUC
Sn. Nicolae CIUBUC
(Moldova Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Sergei MELIKOV
Sn. Sergei MELIKOV
Sn. Sergei MELIKOV
(Rusya Federasyonu)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
(Romanya)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU