KEİPA’nın “Parlamentolar ve Göç ve Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakatlar: Daha Güçlü Uluslararası İş birliği ve Ulusal Uygulama Nasıl Sağlanabilir?” konulu Küresel Parlamenter Konferansına Katılımı, İstanbul, 20-21 Haziran 2022

KEİPA’nın “Parlamentolar ve Göç ve Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakatlar: Daha Güçlü Uluslararası İş birliği ve Ulusal Uygulama Nasıl Sağlanabilir?” konulu Küresel Parlamenter Konferansına Katılımı, İstanbul, 20-21 Haziran 2022

KEİPA Başkan Yardımcısı ve KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Sn. Cemal Öztürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) iş birliğiyle, 20-21 Haziran 2022 tarihlerinde, İstanbul'da düzenlenen “Parlamentolar ve Göç ve Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakatlar: Daha Güçlü Uluslararası İş birliği ve Ulusal Uygulama Nasıl Sağlanabilir?” konulu Küresel Parlamenter Konferansına katılmıştır. Sayın Öztürk'e KEİPA Uluslararası Sekreteryası İdari İşler Sorumlusu Sn. Ali Üstündağ eşlik etmiştir.

Konferansın açılış oturumunda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan video konferans ile katılımcılara seslenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sn. Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Sn. Duarte Pacheco ve PAB üyesi ülkelerin parlamentolarının üst düzey temsilcileri de hoş geldiniz konuşmaları yapmışlardır. Konferansa PAB üyesi ülkelerden 12 Meclis Başkanı ve parlamenterin yanı sıra göç alanında çalışan uzmanlar, bilim adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılmıştır.

Konferans çerçevesinde düzenlenen altı oturumda aşağıdaki konular müzakere edilmiştir: “Uluslararası Yönetişim Standartları, Küresel Mutabakatlar ve Küresel Politika Gündemleri: Hedefler, Taahhütler, Uygulamadaki İlerlemeler ve Eksiklikler”; “ Zorunlu Göçe Sürdürülebilir Çözümler: Göçün Kaynak Ülkelerdeki Temel Sebeplerinin Ele Alınması”; “Sınır İdaresi ve Sınır Aşan Suçlarla Mücadele de Dâhil Olmak Üzere Düzensiz Göç ve Hakların Korunmasına Yönelik Yaklaşımlar”;  “Göç Konusunda Sorumluluk ve Adil Yük Paylaşımı”; “Göçmenlerin ve Mültecilerin Yaşamlarının İnsan Onuruna Yakışır Bir Şekilde Düzenlenmesi, Sosyal Kapsayıcılık ve Uyum” ve “Dünyada En Fazla Yerinden Edilmiş İnsan Barındıran Ülke Olarak Türkiye Tecrübesi”. Konferansta, son yıllarda göç ve mülteciler konusunun özel bir önem kazandığı ve öne çıkan sorunları çözmek adına uluslararası toplumun daha fazla çaba göstermesi gerektiği vurgulanmıştır.

 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
Ekselansları Sn. Vyacheslav VOLODİN
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU