KEİPA'nın KEİ Üye Devletleri Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına Katılımı, 17 Aralık 2021

KEİPA'nın KEİ Üye Devletleri Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına Katılımı, 17 Aralık 2021

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev ve KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Miltiadis Makrigyannis, 17 Aralık 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen KEİ Üye Devletleri Dışişleri Bakanları Konseyi 44. Toplantısına katılmışlardır.

Toplantıya Arnavutluk Cumhuriyeti, Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Gürcistan, Yunanistan Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna dışişleri bakanlıkları temsilcileri ve yanı sıra KEİ ilgili kuruluşları, KEİ gözlemcileri ve sektörel diyalog ortaklarının temsilcileri katılmışlardır.

KEİ Dönem Başkanı ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Sn. David Zankaliani ve KEİ UDS Genel Sekreteri Büyükelçi Lazar Comanescu katılımcılara hitap etmişlerdir.

Katılımcılar, Örgütün faaliyetlerinin çeşitli yönleri ve KEİ bölgesindeki işbirliği hususlarında görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Konsey, KEİ Kıdemli Memurlar Komitesi toplantılarının raporlarını not etmiş, Kıdemli Memurlar Komitesi tarafından sunulan taslak kararları, görüşleri ve tavsiye kararlarını müzakere etmiş ve devamında bu evrakları onaylamıştır.

KEİPA Genel Sekreteri, konuşmasında, 22 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen 58. KEİPA Genel Kurulunun sonuçları ve KEİPA komisyonlarının 2022 yılının ilk yarısındaki faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi sunmuştur. Sn. Hajiyev, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Meclisinin, 1 Ocak 2022 tarihinden başlayarak KEİPA'nın tam teşekküllü üyesi olacağını söylemiştir. Sn. Hajiyev, ayrıca, KEİPA delegasyonunun KEİPA Başkanlığını devralan Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Dumasına 9-10 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiği ziyaret hakkında katılımcılara kısaca bilgi vermiştir..

Toplantının son bölümünde, KEİ Dönem Başkanlığı, Gürcistan'dan görev süresi 1 Ocak 2022'de başlayacak olan Moldova Cumhuriyeti'ne (1 Ocak – 30 Haziran 2022) devredilmiştir.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
Ekselansları Sn. Vladimir ORLIC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU