KEİPA’nın Dünya Parlamento Başkanları Beşinci Konferansı’na Katılımı, 6-9 Eylül 2021, Viyana

KEİPA’nın Dünya Parlamento Başkanları Beşinci Konferansı’na Katılımı, 6-9 Eylül 2021, Viyana

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev, 6-8 Eylül 2021 tarihlerinde Viyana'da gerçekleştirilen Dünya Parlamento Başkanları Beşinci Konferansı'na katılmıştır.

Konferansa, 100 parlamento başkanı ve birçok uluslararası ve bölgesel parlamenter asamblenin liderleri katılmıştır. Etkinlik, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından Birleşmiş Milletler (BM) ve Avusturya Parlamentosu ile işbirliği içinde düzenlenmiştir.

Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Sn. Duarte Pacheco, Avusturya Cumhuriyeti Mili Konseyi Başkanı Sn. Wolfgang Sobotka ve Parlamentolar Arası Birlik Genel Sekreteri Sn. Martin Chungong, açılış töreninde birer konuşma yapmışlardır.

Parlamenterler, beş yılda bir düzenlenen iki günlük Konferansta, salgın sonrasında kalkınma, iklim değişikliğiyle mücadele adına ekonomik reform ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması konularında görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

Dünya Parlamento Başkanları Beşinci Konferansı, insanlara ve gezegene barış ve sürdürülebilir kalkınma sağlayan daha etkili bir çok taraflılık için parlamenter liderlik konusunda üst düzey bir Bildiriyi kabul etmiştir. Bildirge, parlamentolar arasındaki COVID-19 salgınından kurtulma çabalarında uluslararası dayanışma ve işbirliğinin önemi vurgulanmıştır. Bildiri, bu çabaların hukukun üstünlüğünü, demokratik ilkeleri ve evrensel insan haklarını desteklediğini ifade etmektedir. Bu Bildiri, iyileşmenin kapsayıcı, sürdürülebilir ve yeşil olması ve iklim krizine yenilikçi çözümler içermesi gerektiğini vurgulanıştır.

KEİPA Genel Sekreteri konferans sürecinde, AGİT Parlamenter Asamblesi Başkanı Sn. Margareta Cederfelt, Akdeniz Parlamenter Asamblesi Başkanı Sn. Gennaro Migliore ve Genel Sekreter Sn. Sergio Piazzi ile kısa bir toplantı gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Afganistan'daki gelişmeler neticesinde bölgede yoğunlaşan çok sayıda mülteci hususundaki özel endişe dile getirilmiştir. Toplantıda, uluslararası parlamenter örgütlerin temsilcilerinin katılımıyla mülteciler konusunda ortak bir etkinlik düzenlenmesinin uygun olacağı vurgulanmıştır.

KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Sekreteri Sn. Delfina Chatzivassiliou-Tsovilis ile de görüşmüştür. Toplantıda, KEİPA ve AKPM arasında daha fazla işbirliği tesisi ve iki asamblenin salgın sonrası dönemdeki faaliyetleri müzakere edilmiştir.

KEİPA Genel Sekreteri'nin Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Sn. Altynbek Mamayusupov ile yaptığı görüşme sırasında, iki asamblenin faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur. TÜRKPA Genel Sekreteri, KEİPA Genel Sekreterini, 27-28 Eylül 2021 tarihlerinde Kazakistan'da düzenlenecek TÜRKPA Genel Kuruluna davet etmiştir.

KEİPA Genel Sekreteri'nin Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentol Arası Asamblesi (BDT PAA) Genel Sekreteri Sn. Dmitry Kobitsky ile yaptığı görüşme sırasında, Sn. Asaf Hajiyev, meslektaşına KEİPA faaliyetleri ve gelecekteki planlar hakkında kısa bilgi sunmuştur. BDT PAA Genel Sekreteri, KEİPA Genel Sekreterini 25-26 Kasım 2021 tarihlerinde, St. Petersburg'da tertiplenecek olan BDT PAA Genel Kuruluna davet etmiştir.

KEİPA Genel Sekreteri, konferans çerçevesinde, Parlamentolar Arası Birlik Genel Sekreteri  Sn. Martin Chungong ile bir araya gelmiştir. KEİPA Genel Sekreteri, Parlamenter Asamblenin mevcut ve planlanan faaliyetleri hakkında bilgi sunmuş ve parlamenter örgütlerin küresel sorunları çözmek adına siyasi iradeyi ve kaynakları harekete geçirmedeki özel rolüne dikkat çekmiştir. Görüşmede, ortak parlamento etkinliklerinin düzenlenmesi yoluyla vatandaşların çabalarına katılmanın önemi de kaydedilmiştir.

Dünya Parlamento Başkanları Beşinci Konferansı'nı, 9 Eylül 2021'de, Parlamentolar Arası Birlik ve Birleşmiş Milletler tarafından ortaklaşa düzenlenen Terörle Mücadele Hususunda Birinci Parlamentolar Zirvesi takip etmiştir.

 

 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Ludovic ORBAN
Ekselansları Sn. Ludovic ORBAN
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
(Ermenistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
(Yunanistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
Sn. Lorant-Zoltan SAS
(Romanya)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 

KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

    

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU