KEİPA Delegasyonu’nun Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne Çalışma Ziyareti, Üsküp, 8-10 Haziran 2021

KEİPA Delegasyonu’nun Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne Çalışma Ziyareti, Üsküp, 8-10 Haziran 2021

KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Sn. Cemal Öztürk ve KEİPA Genel Sekreteri Sn. Asaf Hajiyev'den oluşan KEİPA Delegasyonu, 8-10 Haziran 2021 tarihlerinde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiş ve ülkenin parlamentosunda ve dışişleri bakanlığında görüşmeler gerçekleştirmişlerdir.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sn. Talat Caferi ile yapılan görüşmede, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Meclisi'nin KEİPA'ya katılımı ele alınmıştır. Sn. Meclis Başkanı, geniş Karadeniz bölgesinin rolüne ve önemine dikkat çekmiş ve KEİPA çerçevesinde daha yakın işbirliğine ilgi duyulduğunu ifade etmiştir. Sn. Caferi, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Meclisi’nin 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren KEİPA’nın resmi üyesi olmaya hazır olduğunu vurgulamıştır. KEİPA Delegasyonu, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Meclisinin KEİPA'ya katılma kararını memnuniyetle karşılamıştır. KEİPA Genel Sekreteri, Asamble’nin ve komisyonlarının mevcut faaliyetleri hakkında bilgi vermiş ve Meclis Başkanı’nı İstanbul'a davet etmiştir. Toplantıya, ayrıca, KEİPA Kuzey Makedonya Delegasyonu Başkanı Sn. Lydia Tasevska, Kuzey Makedonya Cumburiyeti Meclisi Genel Sekreteri Sn. Tsvetanka Ivanova ve Meclis Başkanı Özel Kalemi Sn. Ilir Selmani de katılmışlardır.

KEİPA Kuzey Makedonya Delegasyonu Başkanı Sn. Lydia Tasevska, delegasyon üyeleri Sn. Blagica Lagovska ve Sn. Vjolca Ademi ve delegasyon sekreterleri ile yapılan görüşmede, parlamenter diplomasinin önemli rolüne ve KEİPA dahil çeşitli parlamentolar arası yapılara katılıma dikkat çekilmiştir. KEİPA Delegasyonu, KEİPA’nın ve Karadeniz Bölgesinin uluslararası siyasi camiadaki rolüne dikkat çekmiş ve büyük bölgesel projeler ve bunların bölgedeki halkların ve devletlerin istikrarı ve refahı üzerindeki etkileri hususunda bilgi vermiştir.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Meclisi Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanı Sn. Anna Kacakova ile yapılan görüşmede, Parlamenterler Asamble’nin organizasyonel ve yasal konularının yanı sıra yapısı ele alınmıştır. KEİPA çerçevesinde işbirliğinin önemi vurgulanmıştır. KEİPA Delegasyonu, Parlamenter Asamble çerçevesinde daha fazla verimli işbirliğine hazır olunduğunu ifade etmiştir.

KEİPA Delegasyonu, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sn. Zoran Popov ile yaptığı görüşmede, KEİPA ve faaliyetleri hakkında kısa bilgi sunmuştur. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin KEİ Örgütü'ne tam üye olarak katılmasının, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Meclisi'nin KEİPA'ya tam üye olma fırsatını sunduğu ve önümüzdeki KEİPA Genel Kurulunda bu konuda bir karar alınmasının beklendiği vurgulanmıştır. Toplantıya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sn. Aktan Ago da katılmıştır.

KEİPA Delegasyonunun Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaret çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Sn. Mehmet Sekizkök ile de bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Görüşmede, daha geniş Karadeniz bölgesinde parlamenter işbirliğinin beklentileri değerlendirilmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Asamble faaliyetlerine sağladığı yapıcı katkılar not edilmiştir.

KEİPA Delegasyonu, Rektör Prof. Sn. Mehmet Dursun’un daveti devamında Uluslararası Balkan Üniversitesi’ni ziyaret etmiş ve Üniversitenin Mütevelli Heyeti ile bir araya gelmiştir. Üniversite Rektörü, Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin mevcut faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi sunmuştur. KEİPA Genel Sekreteri, Asamblenin mevcut ve gelecekteki faaliyetleri hususunda konuşmuş ve eğitim kurumlarıyla olan işbirliğinin önemini vurgulamıştır. Genel Sekreter, eğitim, bilim ve araştırma alanlarındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesi konusundaki şahsi ilgisini ve eğitim kurumları ve araştırma merkezleriyle ortak faaliyetlerin tertiplenmesi hususlarındaki şahsi ilgisini ifade etmiştir. 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Zinaida GRECEANII
Ekselansları Sn. Zinaida GRECEANII
(Moldova Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
(Ermenistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
(Yunanistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Alexey KONDRATENKO
Sn. Alexey KONDRATENKO
Sn. Alexey KONDRATENKO
(Rusya Federasyonu)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 

KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

    

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU