KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın “Karadeniz Bölgesi için Kovid Salgını Sonrası Kollektif bir İyileşme” konulu 11. UKAM Uluslararası Karadeniz Sempozyumu’na Katılımı, 20 Nisan 2021.

KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın “Karadeniz Bölgesi için Kovid Salgını Sonrası Kollektif bir İyileşme” konulu 11. UKAM Uluslararası Karadeniz Sempozyumu’na Katılımı, 20 Nisan 2021.

KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Miltiadis Makrygiannis, 20 Nisan 2021 tarihinde, çevrimiçi olarak tertiplenen “Karadeniz Bölgesi için Kovid Salgını Sonrası Kollektif bir İyileşme” konulu 11. UKAM Uluslararası Karadeniz Sempozyumu’na katılmıştır.

Çevrimiçi olarak tertiplenen toplantının gayesi, tarflar arasında Kovid-19 bağlamında salgına karşı ulusal ve bölgesel karşılık vermenin zorluklarının ve en iyi uygulamalarının müzakere edilmesi adına bir platform yaratılmasıydı. Katılımcılar, ayrıca, Karadeniz Bölgesinde bir kollektif iyileşme adına sürdürülebilir bir sosyo-ekonomik planlama  fırsatlarının ve sinerjilerinin teatisini yapma fırsatı da yakalamıştır.    

Konuşmacılar arasında Gürcistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İlişkiler Dairesi Çok Taraflı ve Bölgesel Ekonomik İşbirliği Bölümü Başkanı, UKAM İcra Kurulu Başkanı Sn. Akaki LOMIDZE, KEİ UDS Genel Sekreteri Büyükelçi Sn. Michael B. CHRISTIDES, Avrupa Komisyonu Ermenistan, Azerbaycan, Belarus & Doğu Ortaklığı Unit NEAR.C.2. Bölümü Başkan Yardımcısı Sn. Jeroen WILLEMS, Gürcistan Ulusal Turizm İdaresi Başkan Yardımcısı Sn. Tamar KORIAULI, Balkanlar ve Karadeniz  Komisyonu Avrupa Harici Denizcilik Bölgeleri İdari Sekreteri, Sn. Stavros KALOGNOMOS, Avrupa Komisyonu Denizcilik İşleri ve Balıkçılık, Deniz Yatağı Stratejileri, Denizcilik Bölgesel İşbirliği ve Denizcilik Güvenliği Müdürlüğü Politika Memuru Sn. Patrizia BUSOLINI, Moldova Cumhuriyeti Ekonomik Araştırmalar Ulusal Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aleksandru STRATAN ve diğer uzamanlar bulunmataydı.

Toplantı üç oturumdan oluşmaktaydı; Salgına karşı ulusal karşılık: Karadeniz ülkelerindeki durum; Salgın sonrası ekonomik iyileşme: zorluklar ve öncelikler; Daha iyisi için kalkınma ve inovasyon.  

Toplantıda, kovid salgını sonrasındaki ana öncelikler olarak dijitalleşme, yeni pazar talepleri hizmetlerine uyum, yeni kabiliyetlerin tanımlanması ve kapasite yaratılması, iş başlangıcı ve sosyal uyum hususlarına özel önem verilmiştir.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Zinaida GRECEANII
Ekselansları Sn. Zinaida GRECEANII
(Moldova Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
(Ermenistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
(Yunanistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Aleksey KONDRATENKO
Sn. Aleksey KONDRATENKO
Sn. Aleksey KONDRATENKO
(Rusya Federasyonu)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU