KEİPA Uluslararası Sekreteryası’nın Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Küresel Parlamento Ağı'nın Çevrimiçi Toplantısına Katılımı, 9-10 Şubat 2021

KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Daniel Dulca, 9-10 Şubat 2021 tarihlerinde, NATO Parlamenterler Meclisi ve Kadın Siyasi Liderler (WPL) tarafından ortaklaşa düzenlenen OECD Küresel Parlamento Ağı'nın çevrimiçi toplantısına katılmıştır.

OECD Küresel Parlamento Ağı, siyasi yelpazenin her kesimlerinden milletvekillerinin deneyimlerini paylaşmalarına, iyi uygulamaları belirlemelerine ve uluslararası yasama işbirliğini teşvik etmelerine olanak tanıyan esnek bir yapı olan yasa koyucular ve parlamento görevlileri için yasal bir eğitim merkezidir.

Çevrimiçi toplantıya milletvekilleri ve çeşitli uluslararası kuruluşların temsilcileri katılmış ve OECD Halkla İlişkiler ve İletişim Müdürü Sn. Anthony Gooch toplantıya başkanlık etmiştir.

Toplantının ana konuları şunlardı: “Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir toparlanmanın yolu: Maliye ve para politikası arasındaki ilişkiyi yeniden değerlendirmek; Ekonominin dijitalleşmesinin vergi zorluklarının ele alınmasına ilişkin güncelleme; Salgının etkisiyle başa çıkmak, Aşı İşbirliği: Bundan sonra ne yapmalıyız.”

Müzakereler, ülkelerin işsizliğin yüksek ve istihdam yaratmanın zayıf olduğu bir zamanda destek sağlamaya nasıl devam edebileceğine ve ayrıca işgücü piyasası ve sosyal politikalar yoluyla kapsayıcı ve dirençli bir toparlanmanın temellerini nasıl oluşturabileceklerine odaklanmıştır.

Katılımcılar, Covid-19 küresel salgını ile ilgili olarak, özellikle Avrupa ve Amerika'daki birçok ülkede önemli sağlık sorunlarının oluşmaya devam ettiğini vurgulamışlardır. Salgın, sağlık sistemlerinin hazırlıksız olduğunu ve sağlık sistemlerini gelecekte daha da dirençli hale getirmek adına ek yatırımlara ihtiyaç duyulacağını göstermiştir. Bu bağlamda, güçlü ve uzun vadeli sağlık bakımı, dayanıklı sağlık sistemlerinin anahtar unsurlarıdır. Toplumlardaki en savunmasız insanlara yönelik uzun vadeli sağlık bakımı, bu insanların ihtiyaçlarını sağlamak için gerekli kaynakları ve araçları içermelidir.

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Zinaida GRECEANI
Ekselansları Sn. Zinaida GRECEANI
(Moldova Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
(Ermenistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
(Yunanistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Aleksey KONDRATENKO
Sn. Aleksey KONDRATENKO
Sn. Aleksey KONDRATENKO
(Rusya Federasyonu)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
(Romanya)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU