KEİPA ve BDPK Daimi Komiteleri Ortak Toplantısı, 2 Aralık 2020

KEİPA ve BDPK Daimi Komiteleri Ortak Toplantısı, 2 Aralık 2020

Karadeniz Ekonomik İşbriliği Parlamenter Asamblesi ve Baltık Denizi Parlamenter Konferansı Daimi Komiteleri Ortak Toplantısı, 2 Aralık 2020 tarihinde, video konferans sistemiyle düzenlenmiştir. Toplantıda, “Demokrasi ve Kovid-19 Salgını” ve “Denizlerimizi Korumak: İklim Değişikliği ve Biyoçeşitlilik” konuları müzakere edilmiştir. Toplantıya, KEİPA ve BDPK üye ülkeleri milletvekilleri ve uluslararası teşkilatlardan uzmanlar katılmıştır.

Toplantının açılışında, KEİPA Başkan Yardımcısı, KEİPA Azerbaycan Delegasyonu Başkanı Sn. Eldar Guliyev ve BDPK Başkanı Sn. Piri Niemi (İsveç) birer konuşma yapmışlardır. Katılımcılar, ortak toplantıların tertiplenmesinin ve Baltık Denizi ve Karadeniz bölgelerindeki çelşitli konulardaki tecrübelerin ve bilgilerin teatisinin faydalı olduğunu vurgulamışlardır.

BDPK Başkanı Sn. Piri Niemi tarafından başkanlığı yürütülen “Demokrasi ve Kovid-19 Salgını” hususundaki birinci oturumda, İsveç Dışişleri Bakanı Sn. Ann Linde ve KEİPA Türkiye Delegasynu Başkanı Sn. Cemal Öztürk birer konuşma yapmışlardır. KEİPA ve BDPK üye ülkelerinin parlamento temsilcileri ülkelerindeki salgın durumu konusunda konuşmuşlar ve salgın dönemindeki parlamenter çalışmalar deneyimlerini paylaşmışlardır.

KEİPA Başkan Yardımcısı, KEİPA Yunanistan Delegasyonu Başkanı Sn. Simeon Kedikoglou tarafından başkanlığı yapılan “Denizlerimizi Korumak: İklim Değişikliği ve Biyoçeşitlilik” konulu ikinci oturum çerçevesinde, Karadenizin Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu Daimi Sekreteryası Uzmanı Sn. İrina Makarenko,  Stokholm Üniversitesi Baltık Denizi Merkezi Bilim Müdürü Sn. Christoph Humborg ve BDPK İklim Değişikliği ve  Biyoçeşitlilik Çalışma Grubu Başkanı Sn. Cecilie Tenfjord-Tofby tarafından sunumlar yapılmıştır.

Toplantının sonunda, KEİPA Eekonomi, Ticaret,  Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı Sn. Constantin-Catalin Zamfira (Romanya) ve BDPK Başkanı Sn. Piri Niemi (İsveç) tarafından konuşmalar yapılmıştır. İki Asamble arasında ortak organizasyonların düzenlenmesinin önemi vurgulanmıştır. Ortak toplantıların tertiplenmesine gelecekte de devam edilmesine karar verilmiştir.  

 

Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Zinaida GRECEANI
Ekselansları Sn. Zinaida GRECEANI
(Moldova Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
Sn. Anush BEGLOIAN
(Ermenistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
Sn. Symeon KEDİKOGLOU
(Yunanistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Aleksey KONDRATENKO
Sn. Aleksey KONDRATENKO
Sn. Aleksey KONDRATENKO
(Rusya Federasyonu)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
Sn. Constantin-Cătălin ZAMFIRA
(Romanya)
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
Sn. Mikhail EMELİANOV
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanı

KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
Sn. Metin GÜNDOĞDU
(Türkiye Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
Web Sayfası
EN RU