RAPORLAR VE TAVSİYE KARARLARI

Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşler Komisyonu
İÇERİK RAPOR TAVSİYE KARARI
KEİ Üye Devletlerinde Salgın Sonrasında Tarım Alanındaki İşbirliği Zorlukları ve Beklentileri 185/2022
KEİ Üye Devletlerinde İlaç Endüstrisinde İşbirliği 182/2021
Parlamentoların İnsan Kaçakçılığının Önlenmesindeki Rolleri – Ekonomik Yönler 179/2021
Parlamentoların Salgınla Mücadeledeki Rolleri: Ekonomik Yönler 176/2020
KEİ Üye Devletlerinde Finansal Teknolojilerin Gelişimi 173/2020
KEİ Üye Ülkeleri Arasında Çifte Verginin Kaldırılması Amacıyla Tercihli Ticaret Anlaşmalarının Yapılması 170/2019
Yeşil Ekonomi, Mavi Kalkınma 167/2019
KEİ Üye Devletlerindeki Küçük Ölçekli İşletmelerin Kalkındırılması ve Desteklenmesi 164/2018
KEİ Üye Devletlerindeki Dijital Ekonominin Gelişim Beklentileri 161/2018
KEİ Üye Devletlerindeki Milli İnnovasyon Sistemlerinin Gelişimi 158/2017
KEİ Üye Devletlerindeki Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Gelişimi 155/2017
KEİ Üye Devletlerindeki Uluslararası Yatırımlar 152/2016
KEİ Üye Devletlerindeki Mültecilerin, Yerlerinden Edilen İnsanların ve Düzensiz Göçmenlerin Sorunları - Ekonomik Durum 149/2016
“Yeni Teknolojilerin KEİ Üye Devletlerindeki Bilgi Toplumunun Kalkınması ve Güçlendirilmesindeki Rolü” 143/2015
KEİ Üye Devletlerinde E-Devlet 146/2015
KEİ Üye Devletleri Parlamentolarının Kei Bölgesindeki Uluslararası Yolcu Ve Kargo Ulaşımının İyileştirilmesindeki Ve Düzenlenmesindeki Rolü 140/2014
KEİ Üye Devletlerinde Modern Yapı ve Mimaride Yeni Teknolojilerin Sunumu 137/2014
Küresel İklim Değişikliği; Nedenleri, Etkileri ve KEİ Üyesi Ükeler için Olası Sonuçları 134/2013
KEİ Üyesi Devletler Arasında Denizlerdeki Arama ve Kurtarma İşbirliğinin Geliştirilmesi 131/2013
KEİ Üye Devletlerinde Bağcılık ve Şarapçılık Sektörünü Geliştirme Perspektifleri 126/2012
KEİ Üye Devletlerinde Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma için Kamu-Özel Sektör İşbirliğinin Rolü 128/2012
KEİ Üye Devletlerinde Vergilendirme Sistemlerinin Geliştirilmesi 123/2012
KEİ Ülkelerinde GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) Uygulamaları: Ekonomik ve Çevresel Boyutları 120/2011
Karadeniz Bölgesinde Deniz Ortamının Durumu 117/2010
KEİ Üye Devletlerinde Gıda Güvenliği 114/2010
Karadeniz Bölgesinde Su Kaynaklarının Kullanılması 111/2009
KEİ Üye Devletlerinde Deniz Taşımacılığının Gelişimi : sorunlar ve perspektifler 107/2009
Dünya Ticaret Örgütü ve KEİ Üyesi Devletlerin Ekonomik Kalkınması 104/2008
KEİ Üyesi Devletlerde Yabancı Yatırımlar 101/2008
KEİ Üye Devletleri Arasında Enerji Alanındaki İşbirliği Öncelikleri: Petrol ve Doğal Gaz Sektörü 98/2007
KEİ Üye Devletlerinde Balıkçılığın Durumu ve Perspektifi 94/2007
Alternatif Enerji Kaynakları ve Bunların Karadeniz Bölgesindeki Olası Kullanımları 91/2006
Karadeniz Bölgesinde Ekonomik Suçlara Karşı Mücadelede İşbirliği 87/2006
Karadeniz Bölgesinde Ulaşım Altyapısının Geliştirilmesi 84/2005
Karadeniz Bölgesinde Çevresel Sorunların Çözümlerinin Ekonomik Yönleri 81/2005
İnsanların ve Malların Sınırlardan Geçiş Hareketlerinin Kolaylaştırılması 78/2004
Turizm Endüstrisinin Sürdürülebilinir Gelişimi 75/2004
Avrupa Ekonomik Alanının Şekillendirilmesi 72/2003
Karadeniz Bilgi İttifakı 71/2003
Enerji Alanında İşbirliği 68/2003
Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası: Karadenizde İşbirliğinin Mali Boyutu 65/2002
Karadeniz Bölgesinde Ekonomik Entegrasyon: Mevcut Durum ve Gelecekteki Beklentiler 59/2002
Sürdürülebilinir Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Teşvik 54/2001
Karadenizde Çevrenin Korunması: Yeni Güçlükler 49/2001
Karadeniz Bölgesinde İletişim Sektörünün Geliştirilmesi 45/2000
Karadeniz Bölgesinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Desteklenmesi 42/2000
Karadeniz Bölgesinde Kamu Hizmetleri 39/1999
Karadeniz Bölgesinde Ticaretin Geliştirilmesi 37/1999
Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası 33/1999
Karadeniz Bölgesinde Turizmin Gelişimi 32/1999
Karadeniz Bölgesinde Ulaşım 29/1998
Karadeniz Bölgesinde Stok ve Emtia Mübadelesi 25/1998
KEİ Serbest Ticaret Bölgesi: Yeni Avrupa Mimarisinin Bir Parçası 22/1997
KEİ Üye Devletlerinin Gümrük Mevzuatlarının İyileştirilmesi 20/1997
KEİ Katılımcı Ülkeleri Arasında Ticaret ve İş İşbriliğinin Kalkınması 16/1996
KEİ Üye Ülkeleri Arasında Ulaştırma Alanında İşbirliği 13/1996
1994 Senesinden Bugüne Kabul edilen Tavsiye Kararlarının Uygulanışının Takibi 12/1995
KEİ Üye Ülkeleri Arasında Bankacılık ve Finansal İşbirliğinin Geliştirilmesi 9/1995
Karadeniz Çevre Sağlığı 5/1994
Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu
İÇERİK RAPOR TAVSİYE KARARI
Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu
İÇERİK RAPOR TAVSİYE KARARI
Parlamentoların, KEİ Üye Devletlerindeki Yabancı Yatırımların Teşvikindeki Rolü 186/2022
Parlamenter Faaliyetlerin Yasama Süreçlerinin ve Şeffaflığının Geliştirilmesi Adına Dijitalleşmenin ve İnovasyonun Teşvik Edilmesi 183/2021
Parlamentoların İnsan Kaçakçılığının Önlenmesindeki Rolleri – Hukuki ve Siyasi Yönler 180/2021
Parlamentoların Salgınla Mücadeledeki Rolleri: Hukuki ve Siyasi Yönler 177/2020
Avrupa ve Asya’yı Birleştiren Projelerin (Bir Kuşak Bir Yol) Gerçekleştirilmesinde Hukuki Çerçeve 174/2020
KEİ Bölgesinde Ulaşım Güzergahlarının Gelişiminin Hukuki ve Siyasi Yönleri 171/2019
Ombudsmanlık Kurumlarının KEİ Üye Devletlerindeki Demokrasinin Güçlendirilmesindeki Rolleri 168/2019
Sendikaların KEİ Bölgesindeki Ekonomik İşbirliğinin Güçlendirilmesindeki Rolleri 165/2018
KEİ Üye Devletlerindeki Siber Güvenlikte İşbirliğinin Kuvvetlendirilmesi 162/2018
KEİPA’nın 25 Yılı: Bölgedeki Parlamentolar Arası İşbirliğinin Artırılması 159/2017
Ekonomik Gelişim ve Sosyal Entegrasyon İçin Yasal Çerçevenin Güçlendirilmesinde Parlamentoların Rolü 156/2017
Terörizme ve Aşırıcılığa Karşı Mücadele Dinlerin Rolü 153/2016
KEİ Üye Devletlerindeki Mültecilerin, Yerlerinden Edilen İnsanların ve Düzensiz Göçmenlerin Sorunları - Siyasi Durum 150/2016
Yolsuzluk ile Mücadele için Yasal Çerçeve Sağlanmasında Parlamentoların Rolü 147/2015
KEİ Üye Devletlerindeki Seçim Yasalarının Temel Prensipleri: Benzerlikler ve Farklılıklar 144/2015
Parlamentoların KEİ Üye Devletlerindeki Küçük İşletmelerin Kalkınmaları İçin Yasal Destek Sağlamadaki Rolü 141/2014
KEİ Üye Devletleri Arasındaki Bölgesel İşbirliğinin Güçlendirilmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü 138/2014
KEİPA'nın Karadeniz Bölgesindeki İşbirliğinin Arttırılmasındaki Rolü: Güçlükler ve Beklentiler 135/2013
Daha Geniş Karadeniz Bölgesinde KEİPA: Bölgesel İşbirliğinin 20 Yılı 132/2013
KEİ Üye Devletlerinde Bilgi (Siber) Güvenliğinin GeliştirilmesindeParlamentoların Rolü 129/2012
KEİ Ülkeleri Arasında Organize Suçla Mücadele Konusundaki Anlaşmaların Uygulanması 124/2011
Parlamentoların Bilimsel ve Teknolojik İlerlemenin Artırılması Amacıyla Yasama Desteği Sağlamadaki Rolü 121/2011
KEİPA ve Avrupa Parlamentosu Arasındaki İşbirliğinin Geliştirilmesi 118/2010
KEİ Üye Devletlerinde Sivil Havacılık Yönetmeliklerinin Yasal Çerçevesi 115/2010
Karadeniz Bölgesindeki Doğal Kaynakların Rasyonel Yönetimi: Hukuki Çerçevenin Kuvvetlendirilmesi 112/2009
KEİ Üyesi Ülkelerde Göçmenlik: Yasal Yönler 108/2009
Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin On Beş Yılı: Ekonomik İşbirliğini Derinleştirmenin Siyasi Yönleri 105/2008
KEİ Üyesi Devletlerin Parlamentolarının Uluslararası Terörizm ile Mücadeledeki Rolü 102/2008
Küresel İklim Değişikliği:KEİ Devletleri İçin Sonuçları 99/2007
Avrupa Birliği’nin Genişlemesi Çerçevesinde KEİ Üye Devletleri ile Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmaları 96/2007
KEİ Üye Devletlerinde Fikri Mülkiyetin Korunmasına Yönelik Hukuki Çerçevenin Güçlendirilmesi 92/2006
Sivil Toplumun Karadeniz Ekonomik İşbirliği Sürecinin Güçlendirilmesindeki Rolü 88/2006
Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin Güçlendirilmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü 85/2005
KEİ Üye Ülkelerinde Ombudsmanlık Müessesesi 82/2005
İstikrar ve Güvenliğin Bölgesel Boyutu – KEİ Bölgesinin Perspektifi 79/2004
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) ile Avrupa Parlametosu Arasındaki İşbirliğinin Çerçevesi 76/2004
Avrupa Birliği’nin Genişlemesi Bağlamında Karadeniz Bölgesi 73/2003
KEİPA Üye Ülkeleri Arasında İyi Yönetimin Daha Etkin Hale Getirilmesi Konusunda İşbirliği 69/2003
Küreselleşme: KEİPA Üyesi Ülkeler için Güçlükler ve Fırsatlar 60/2002
Ekonomik Entegrasyon Marifetiyle Siyasi İstikrarı Teşvik İçin KEİPA Üyesi Ülkeler Arasında İşbirliği 55/2001
KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi Dördüncü Toplantısı 52/2001
Hukukun Üstünlüğünü Arttırmak için KEİPA Üyesi Ülkeler Arasında İşbirliği 50/2001
Yolsuzluk İle Mücadelenin Yasal Çerçevesi 46/2000
Kanun Uygulayıcıları, Gümrük ve Göçmenlik Otoriteleri Arasındaki İşbiriğinin Yasal Çerçevesi 43/2000
Karadeniz Bölgesinde Ulaşım Sistemlerinin Entegrasyonu Sürecinin Yasal ve Siyasi Durumu 40/1999
İnsan Kaçakçılığı İle Mücadelenin Yasal Çerçevesi 35/1999
Yalta Zirvesi Devamında KEİPA’nın Rolü 34/1999
Çifte Vergilendirmeden Sakınmanın Yasal Çerçevesi 30/1998
KEİ Serbest Ticaret Bölgesi Faaliyet Planı 26/1998
KEİ Katılımcı Devletlerinin Dış Ticaret Rejimlerinin Uyumlaştırılması 23/1997
KEİPA ve KEİ Arasındaki İşbirliği Mekanizması 19/1997
Karadeniz Sözleşmesinin Organize Suç ve Terörizm Hususlarındaki Temel Prensipleri 17/1996
KEİPA Üye Ülkeleri Arasında Organize Suçla Mücadelede İşbirliği 15/1996
1994 Senesinden Bugüne Genel Kurul Tarafından Kabul Edilen Tavsiye Kararlarının Uygulanışının Takibi 12/1995
Doğal Afet ve Teknik Felaketlerin Sonuçlarının Bertaraf Edilmesinde İşbirliği 11/1995
KEİPA Üye Ülkeleri Arasında Vize Faaliyetleri 7/1994
KEİ Katılımcı Devletleri Arasında Yasal Uyum 2/1994
Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu
İÇERİK RAPOR TAVSİYE KARARI
KEİ Üye Devletlerinde Mülteci Krizinin Sosyal Etkileri 187/2022
Karadeniz Bölgesinde, Salgın Sonrasında, Eğitim Alanındaki İşbirliğinin Hedefleri ve Zorlukları 184/2021
Parlamentoların İnsan Kaçakçılığının Önlenmesindeki Rolleri – Sosyal Yönler 181/2021
Parlamentoların Salgınla Mücadeledeki Rolleri: Sosyal Yönler 178/2020
KEİ Üye Devletlerindeki Tarihi Sağlık Binalarının Korunması ve Çağdaş Rolü 175/2020
KEİ Üye Devletlerinde İşsizlik; Devletin İstihdam Yaratılmasının Kolaylaştırılmasındaki Rolü 172/2019
KEİ Üye Devletlerinde Emeklilik Sistemleri 169/2019
KEİ Bölgesindeki Turizmin Kalkınmasında Mevcut ve Gelecek Beklentileri 166/2018
KEİ Üye Devletlerindeki Kültürel İşbirliğinin ve Çok Kültürlülüğün Genişletilmesi 163/2018
KEİ Üye Devletlerinde Genç Aileler için Sosyal Koruma ve Yardımlar 160/2017
KEİ Üye Devletlerinde Sürdürülebilir Sağlık Sistemlerinin Sağlanmasında Parlamentoların Rolü 157/2017
KEİ Üye Devletlerindeki Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim ve Bilim 154/2016
KEİ Üye Devletlerindeki Mültecilerin, Yerlerinden Edilen İnsanların ve Düzensiz Göçmenlerin Sorunları - Sosyal Durum 151/2016
KEİ Bölgesindeki Kültürel Mirasın Yasadışı Ticareti ile Mücadele 148/2015
Sporun KEİ Bölgesindeki Kalkınma, İstihdam ve Sosyal Uyumun Teşvikindeki Rolü 145/2015
KEİ Bölgesinde Cinsiyet Eşitliği: Kazanımlar ve Güçlükler 142/2014
KEİ Bölgesindeki Genç İşsizlik ve İstihdam Politikaları: Genç Neslin Güçlendirilmesi ihtiyacı 139/2014
Maddi ve Manevi Kültürel Miras - Karadeniz Bölgesindeki Ülkelerde Kültürel ve Turistik Güzergahların Birbirine Bağlanmasını Zorlukları 136/2013
KEİPA Üye Devletleri Üniversiteleri Arasında Lisansüstü Düzeyde İşbirliğinin Faydaları ve Perspektifleri 133/2013
KEİ Üye Devletlerinde Sosyal Hak Reformları 130/2012
KEİ Üye Devletlerinde Çocukların Korunması: Yakın Geçmişteki Gelişmelerin Bir Değerlendirmesi 127/2012
KEİ Üye Devletlerinde Yaşam Boyu Öğrenim 125/2011
KEİ Ülkelerinde Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Standartlarına Uyum 122/2011
KEİ Bölgesinde Kültürel İşbirliği: Tecrübeler, Fırsatlar ve Güçlükler 119/2010
KEİ Üye Devletlerinde Kadınların Şiddete Karşı Korunması 116/2010
KEİ Üye Devletlerinde Ekolojik Bilinci ve Davranışı Biçimlendirme 113/2009
KEİ Üye Devletlerinde Çocukların Ticari Sömürüye Karşı Korunmasının Gerekliliği 110/2009
KEİ Üyesi Devletlerde Göçmenlik – Sosyal ve Kültürel Yönler 109/2009
Küreselleşmenin KEİ Üyesi Devletlerde Sosyal Politikalara Etkisi 106/2008
KEİ Üyesi Devletlerde Sosyal Uyum: Siyasal İstikrara Katkısı 103/2008
KEİ Üyesi Devletlerde Yaşam Kalitesinin İyileştirilmes 100/2007
Bolonya Süreci ve KEİ Ülkelerinde Yükseköğretim Sistemlerindeki Reformlar 97/2007
Küreselleşme Süreci ve Kültürel Çeşitlilik İçin Olası Tehdit 93/2006
Uluslar Arasında Güveni Tesis Etme Aracı Olarak Kültürler Arası Diyalog 89/2006
AB Genişlemesinin Kültürel, Eğitimsel ve Sosyal Yönleri: Karadeniz Bölgesi için Sonuçları 86/2005
Karadeniz Bölgesi’nde Kültür Turizmi alanında İşbirliği 83/2005
KEİ Üye Ülkelerinde Kültürel Mirasın Korunması ve İyileştirilmes 80/2004
Engelli İnsanların Sosyal, Ekonomik ve Vatandaşlık Haklarının İyileştirilmesi 77/2004
KEİ Üye Ülkelerinde Yoksulluğa Karşı Mücadele 74/2003
KEİ Bölgesinin Gelişiminde Kültürün Rolü 70/2003
İşsiz İnsanların Yeniden Toplumla Bütünleşmesi 67/2002
Kadınların Siyasi, Eonomik, Sosyal ve Kültürel Hayata Katılımları 61/2002
KEİ Üye Ülkeleri Çocuk ve Gençlik Festivali 58/2001
Karadeniz Üniversiteleri Ağı: KEİ’de Akademik İşbirliğine bir Katkı 56/2001
Karadeniz Ülkelerinde Göçmen İşçilerin Korunmasına Ait Hukuki Çerçeve ve Göçmen Toplulukları ve Evsahibi Ülke Arasındaki İlişkiler 51/2001
Karadeniz Bölgesindeki İşbirliğinin Desteklenmesinde Medyanın Rolü 47/2000
KEİ Üye Ülkeleri Arasında Kamu Sağlığı Alanında İşbirliği 44/2000
KEİ Üye Ülkelerinde Çocukların Soyal Korunmasının Yasal Çerçevesi 41/1999
KEİ Üye Ülkelerinde Emeklilerin Sosyal Korunmasının Yasal Çerçevesi 36/1999
KEİPA Üye Ülkeleri Tarafından Yüksek Öğrenim Diplomalarının Karşılıklı Tanınması 31/1998
KEİ Üye Ülkelerinin Akademik Topluluklarının İşbirliği ve İşbirliğinin Yasal Çerçevesi 27/1998
Karadeniz Bölgesinde Gençlik İşbirliği 24/1997
Karadeniz Bölgesindeki Göçmenlerin ve Yerinden Edilmiş İnsanların Hakları ve Sosyal Korunmaları 21/1997
Karadeniz Bölgesinde Kültürel Mirasın Korunması Programı Klavuzu 18/1996
KEİPA Üye Ülkelerindeki Geçiş Sürecinde Sosyal Haklar 14/1996
1994 Senesinden Bugüne Kabul Edilen Tavsiye Kararlarının Uygulanışının Takibi 12/1995
KEİPA Üye Ülkeleri Arasında Eğitimin Geliştirilmesi üzerine İşbirliği 10/1995
KEİPA Üye Ülkelerinin Kültürel Mirasının Korunması 6/1994
Karadeniz Havzasının Tarihi konulu Müşterek Araştırma Programı 4/1994
Kültür, Eğitim, Bilim ve Bilgi Hususlarında İşbirliği Üzerine Karadeniz Sözleşmesinin Tasdiki ve Uygulanması 3/1994
Paylaşım:

KEİPA Başkanı

Ekselansları Sn. Mustafa ŞENTOP
Ekselansları Sn. Mustafa ŞENTOP
(Türkiye Cumhuriyeti)
Başkanın Mesajı
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
 Sn. Eldar GULİYEV
 Sn. Eldar GULİYEV
Sn. Eldar GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
Sn. David SERGEENKO
(Gürcistan)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
Sn. İgor BECİC
(Sırbistan Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
Sn. Cemal ÖZTÜRK
(Türkiye Cumhuriyeti)
Biyografi
KEİPA Başkan Yardımcısı
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
Sn. Anna PURTOVA
(Ukrayna)
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
Sn. Musa GULİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
KEİPA Kültür, Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
Sn. Petar KANEV
(Bulgaristan Cumhuriyeti)
KEİPA Bulgaristan Delegasyonu Başkanı 
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Üyesi

 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
Sn. Roberta Alma ANASTASE
(Romanya)
KEİPA Hukuki ve Siyasi İşler Komisyonu Başkanı
 

Biyografi
KEİPA Komisyon Başkanı
Sn. Alexey KONDRATENKO
Sn. Alexey KONDRATENKO
Sn. Alexey KONDRATENKO
(Rusya Federasyonu)
KEİPA Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Başkanı
KEİPA Ekonomi, Ticaret ve Finansal İşler Komisyonu Üyesi

Biyografi
KEİPA Genel Sekreteri
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
Sn. Asaf HAJİYEV
(Azerbaycan Cumhuriyeti)
Genel Sekreterin Mesajı
Biyografi
Web Sayfası
EN RU